தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Deca Dura: Powerful Deca for mAssive muscle gain, Stronger bones, Improved Cardio, Stronger Joints etc.

Deca Dura: Powerful Deca for mAssive muscle gain, Stronger bones, Improved Cardio, Stronger Joints etc.

 • Rs. 1,399.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


DECA DURA

API: Nandrolone Decanoate(250mg/ml) 10ml

A sterile oleaginous solution containing per mL: Nandrolone Decanoate 300 mg with Benzyl Alcohol 5% as solubilizer/preser- vative, in Sesame Oil q.s. Nandrolone decanoate (C28H44O3) occurs as a fine, white to creamy white, crystalline powder. It is odorless, or may have a slight odor. Nandrolone decanoate is soluble in chloroform, in alcohol, in acetone, and in vegetable oils. It is practically insoluble in water.

IMPORTANT INFORMATION

Nandrolone decanoate is indicated for the management of the anemia of renal insufficiency and has been shown to increase hemoglobin and red cell mass. Surgically induced anephric patients have been reported to be less responsive.

 1. Male patients with carcinoma of the breast or with known or suspected carcinoma of the prostate.
 2. Carcinoma of the breast in females with hypercalcemia: androgenic anabolic steroids may stimulate osteolytic resorption of bones.
 3. Pregnancy, because of masculinization of the fetus. 4. Nephrosis or the nephrotic phase of nephritis.

HOW TO USE NANDROLONE DECANOATE

Before using Nandrolone Decanoate Injection, inform your doctor about your current list of medications, over the counter products (e.g. vitamins, herbal supplements, etc.), allergies, pre-existing diseases, and current health conditions (e.g. pregnancy, upcoming surgery, etc.).

Some health conditions may make you more susceptible to the side-effects of the drug. Take as directed by your doctor or follow the direction printed on the product insert.

Dosage is based on your condition. Tell your doctor if your condition persists or worsens. Important counseling points are listed below.

 • Do not consume this drug with high calcium level or kidney damage
 • Not recommended to take this drug if patient have prostate cancer
 • Should not be used to enhance the ability in sports

NANDROLONE DECANOATE DOSING INFORMATION

Nandrolone decanoate injection is intended for deep intramuscu- lar injection only, into the gluteal muscle preferably. Dosage should be based on therapeutic response and consideration of the benefit to risk ratio. Duration of therapy will depend on the response of the condition and the appearance of adverse reactions. If possible, therapy should be intermittent. Nandrolone decanoate should be regarded as adjunctive therapy and adequate quantities of nutrients should be consumed in order to obtain maximal therapeutic effects. For example, when it is used in the treatment of refractory anemia, adequate iron intake is required for a maximal response.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


DECA DURA

API: Nandrolone Decanoate(250mg/ml) 10ml

A sterile oleaginous solution containing per mL: Nandrolone Decanoate 300 mg with Benzyl Alcohol 5% as solubilizer/preser- vative, in Sesame Oil q.s. Nandrolone decanoate (C28H44O3) occurs as a fine, white to creamy white, crystalline powder. It is odorless, or may have a slight odor. Nandrolone decanoate is soluble in chloroform, in alcohol, in acetone, and in vegetable oils. It is practically insoluble in water.

IMPORTANT INFORMATION

Nandrolone decanoate is indicated for the management of the anemia of renal insufficiency and has been shown to increase hemoglobin and red cell mass. Surgically induced anephric patients have been reported to be less responsive.

 1. Male patients with carcinoma of the breast or with known or suspected carcinoma of the prostate.
 2. Carcinoma of the breast in females with hypercalcemia: androgenic anabolic steroids may stimulate osteolytic resorption of bones.
 3. Pregnancy, because of masculinization of the fetus. 4. Nephrosis or the nephrotic phase of nephritis.

HOW TO USE NANDROLONE DECANOATE

Before using Nandrolone Decanoate Injection, inform your doctor about your current list of medications, over the counter products (e.g. vitamins, herbal supplements, etc.), allergies, pre-existing diseases, and current health conditions (e.g. pregnancy, upcoming surgery, etc.).

Some health conditions may make you more susceptible to the side-effects of the drug. Take as directed by your doctor or follow the direction printed on the product insert.

Dosage is based on your condition. Tell your doctor if your condition persists or worsens. Important counseling points are listed below.

 • Do not consume this drug with high calcium level or kidney damage
 • Not recommended to take this drug if patient have prostate cancer
 • Should not be used to enhance the ability in sports

NANDROLONE DECANOATE DOSING INFORMATION

Nandrolone decanoate injection is intended for deep intramuscu- lar injection only, into the gluteal muscle preferably. Dosage should be based on therapeutic response and consideration of the benefit to risk ratio. Duration of therapy will depend on the response of the condition and the appearance of adverse reactions. If possible, therapy should be intermittent. Nandrolone decanoate should be regarded as adjunctive therapy and adequate quantities of nutrients should be consumed in order to obtain maximal therapeutic effects. For example, when it is used in the treatment of refractory anemia, adequate iron intake is required for a maximal response.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say