தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Cytomel ( T3 Tabs) : Treating Hypothyroidism, Goiter, and Thyroid Conditions with Cytomel

Cytomel ( T3 Tabs) : Treating Hypothyroidism, Goiter, and Thyroid Conditions with Cytomel

  • Rs. 799.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


CYTOMEL

API: Liothytonine Sodium
Content: 100mcg x 100 Tablets


What are the possible side effects of Cytomel?

Cytomel may cause serious side effects including:

headache,
irritability,
trouble sleeping,
nervousness,
increased sweating,
heat intolerance,
diarrhea, and
menstrual changes
Get medical help right away, if you have any of the symptoms listed above.

The most common side effects of Cytomel include:

nausea
Tell the doctor if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of Cytomel. For more information, ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

DESCRIPTION
Thyroid hormone drugs are natural or synthetic preparations containing tetraiodothyronine (T4, levothyroxine) sodium or triiodothyronine (T3, liothyronine) sodium or both. T4 and T3 are produced in the human thyroid gland by the iodination and coupling of the amino acid tyrosine. T4 contains four iodine atoms and is formed by the coupling of two molecules of diiodotyrosine (DIT). T3 contains three atoms of iodine and is formed by the coupling of one molecule of DIT with one molecule of monoiodotyrosine (MIT). Both hormones are stored in the thyroid colloid as thyroglobulin.

Thyroid hormone preparations belong to two categories: (1) natural hormonal preparations derived from animal thyroid, and (2) synthetic preparations. Natural preparations include desiccated thyroid and thyroglobulin. Desiccated thyroid is derived from domesticated animals that are used for food by man (either beef or hog thyroid), and thyroglobulin is derived from thyroid glands of the hog. The United States Pharmacopeia (USP) has standardized the total iodine content of natural preparations. Thyroid USP contains not less than (NLT) 0.17 percent and not more than (NMT) 0.23 percent iodine, and thyroglobulin contains not less than (NLT) 0.7 percent of organically bound iodine. Iodine content is only an indirect indicator of true hormonal biologic activity.

Cytomel (liothyronine sodium) Tablets contain liothyronine (L-triiodothyronine or LT3), a synthetic form of a natural thyroid hormone, and is available as the sodium salt.

The structural and empirical formulas and molecular weight of liothyronine sodium are given below.

Liothyronine Sodium
CYTOMEL (liothyronine sodium) Structural Formula Illustration
L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, monosodium salt

Twenty-five mcg of liothyronine is equivalent to approximately 1 grain of desiccated thyroid or thyroglobulin and 0.1 mg of L-thyroxine.

Each round, white to off-white Cytomel (liothyronine sodium) tablet contains liothyronine sodium equivalent to liothyronine as follows: 5 mcg debossed KPI and 115; 25 mcg scored and debossed KPI and 116; 50 mcg scored and debossed KPI and 117. Inactive ingredients consist of calcium sulfate, gelatin, corn starch, stearic acid, sucrose and talc.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


CYTOMEL

API: Liothytonine Sodium
Content: 100mcg x 100 Tablets


What are the possible side effects of Cytomel?

Cytomel may cause serious side effects including:

headache,
irritability,
trouble sleeping,
nervousness,
increased sweating,
heat intolerance,
diarrhea, and
menstrual changes
Get medical help right away, if you have any of the symptoms listed above.

The most common side effects of Cytomel include:

nausea
Tell the doctor if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of Cytomel. For more information, ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

DESCRIPTION
Thyroid hormone drugs are natural or synthetic preparations containing tetraiodothyronine (T4, levothyroxine) sodium or triiodothyronine (T3, liothyronine) sodium or both. T4 and T3 are produced in the human thyroid gland by the iodination and coupling of the amino acid tyrosine. T4 contains four iodine atoms and is formed by the coupling of two molecules of diiodotyrosine (DIT). T3 contains three atoms of iodine and is formed by the coupling of one molecule of DIT with one molecule of monoiodotyrosine (MIT). Both hormones are stored in the thyroid colloid as thyroglobulin.

Thyroid hormone preparations belong to two categories: (1) natural hormonal preparations derived from animal thyroid, and (2) synthetic preparations. Natural preparations include desiccated thyroid and thyroglobulin. Desiccated thyroid is derived from domesticated animals that are used for food by man (either beef or hog thyroid), and thyroglobulin is derived from thyroid glands of the hog. The United States Pharmacopeia (USP) has standardized the total iodine content of natural preparations. Thyroid USP contains not less than (NLT) 0.17 percent and not more than (NMT) 0.23 percent iodine, and thyroglobulin contains not less than (NLT) 0.7 percent of organically bound iodine. Iodine content is only an indirect indicator of true hormonal biologic activity.

Cytomel (liothyronine sodium) Tablets contain liothyronine (L-triiodothyronine or LT3), a synthetic form of a natural thyroid hormone, and is available as the sodium salt.

The structural and empirical formulas and molecular weight of liothyronine sodium are given below.

Liothyronine Sodium
CYTOMEL (liothyronine sodium) Structural Formula Illustration
L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, monosodium salt

Twenty-five mcg of liothyronine is equivalent to approximately 1 grain of desiccated thyroid or thyroglobulin and 0.1 mg of L-thyroxine.

Each round, white to off-white Cytomel (liothyronine sodium) tablet contains liothyronine sodium equivalent to liothyronine as follows: 5 mcg debossed KPI and 115; 25 mcg scored and debossed KPI and 116; 50 mcg scored and debossed KPI and 117. Inactive ingredients consist of calcium sulfate, gelatin, corn starch, stearic acid, sucrose and talc.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say