தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Clen 40: Usage, Safety, and Effects for Weight Loss and Performance Enhancement.

Clen 40: Usage, Safety, and Effects for Weight Loss and Performance Enhancement.

 • Rs. 799.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


CLEN 40

API: Clenbuterol Hydrochloride
Contents: 40mcg x 100 Tablets


Clenbuterol is a compound that belongs to a class of drugs called beta2-agonists. Drugs in this category can cause dilation of the bronchial muscles. Beta2-agonists are often used to treat asthma.

In addition to being used to treat asthma, clenbuterol has become popular as a weight loss supplement. That’s because of its effect on muscle growth and fat reduction.

Read on to learn more about the usage, safety, and side effects of this medication.


Clenbuterol usage

The Food and Drug Administration (FDA) hasn’t approved clenbuterol for use in humans. A liquid form of the drug is approved by the FDA for treatment of airway obstruction in horses.

Outside the United States, clenbuterol is available by prescription only for the treatment of asthma. It’s also sometimes prescribed for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Clenbuterol isn’t a steroid, but it has properties similar to anabolic steroids, such as promoting an increase in muscle mass. Due to these properties, clenbuterol has been used in livestock to increase the amount of lean muscle.

The drug can still be found in the meat of livestock after it has been butchered, and this has led to illness in Europe and Asia. Because of this, the United States and Europe monitor tissue samples from livestock in order to detect the presence of clenbuterol.

Clenbuterol has also been observed as an additive in illegal drugs, such as heroin.

Weight loss and performance enhancement

Clenbuterol has been observed to both increase muscle mass and reduce body fat. Additionally, it remains in the body with an active effect for about 6 days after consumption (detectable traces can remain longer). Because of these properties, it’s often used as a weight loss supplement or to enhance athletic performance.

People taking clenbuterol for weight loss or performance enhancement often use anabolic steroids or growth hormones as well.

Studies on the efficacy of clenbuterol as a weight loss or performance enhancer in humans are quite limited, although many studies have been performed in animals and livestock:

 • Researchers have observed that clenbuterol stimulates muscle growth and repair while preventing atrophy in mice and rats.
 • Studies in livestock have indicated that the increase in muscle growth occurs at the expense of fat tissue. This is part of a process referred to as repartitioning.
 • A study horses found that long-term administration of high doses of clenbuterol increased the expression of genes related to various muscle components and fat metabolism.

Even though there is minimal evidence for clenbuterol as a performance-enhancing drug, it’s listed on the World Anti-Doping Agency’s Prohibited List.


Clenbuterol side effects

Clenbuterol can have side effects when overused or misused. These can include:

 • increased heart rate
 • rapid breathing
 • heart palpitations
 • chest pain
 • tremors
 • anxiety
 • electrolyte imbalance

A review of adverse reactions to clenbuterol reported to two poison control centers found that 11 of the 13 cases were due to clenbuterol use for weight loss or bodybuilding

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


CLEN 40

API: Clenbuterol Hydrochloride
Contents: 40mcg x 100 Tablets


Clenbuterol is a compound that belongs to a class of drugs called beta2-agonists. Drugs in this category can cause dilation of the bronchial muscles. Beta2-agonists are often used to treat asthma.

In addition to being used to treat asthma, clenbuterol has become popular as a weight loss supplement. That’s because of its effect on muscle growth and fat reduction.

Read on to learn more about the usage, safety, and side effects of this medication.


Clenbuterol usage

The Food and Drug Administration (FDA) hasn’t approved clenbuterol for use in humans. A liquid form of the drug is approved by the FDA for treatment of airway obstruction in horses.

Outside the United States, clenbuterol is available by prescription only for the treatment of asthma. It’s also sometimes prescribed for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Clenbuterol isn’t a steroid, but it has properties similar to anabolic steroids, such as promoting an increase in muscle mass. Due to these properties, clenbuterol has been used in livestock to increase the amount of lean muscle.

The drug can still be found in the meat of livestock after it has been butchered, and this has led to illness in Europe and Asia. Because of this, the United States and Europe monitor tissue samples from livestock in order to detect the presence of clenbuterol.

Clenbuterol has also been observed as an additive in illegal drugs, such as heroin.

Weight loss and performance enhancement

Clenbuterol has been observed to both increase muscle mass and reduce body fat. Additionally, it remains in the body with an active effect for about 6 days after consumption (detectable traces can remain longer). Because of these properties, it’s often used as a weight loss supplement or to enhance athletic performance.

People taking clenbuterol for weight loss or performance enhancement often use anabolic steroids or growth hormones as well.

Studies on the efficacy of clenbuterol as a weight loss or performance enhancer in humans are quite limited, although many studies have been performed in animals and livestock:

 • Researchers have observed that clenbuterol stimulates muscle growth and repair while preventing atrophy in mice and rats.
 • Studies in livestock have indicated that the increase in muscle growth occurs at the expense of fat tissue. This is part of a process referred to as repartitioning.
 • A study horses found that long-term administration of high doses of clenbuterol increased the expression of genes related to various muscle components and fat metabolism.

Even though there is minimal evidence for clenbuterol as a performance-enhancing drug, it’s listed on the World Anti-Doping Agency’s Prohibited List.


Clenbuterol side effects

Clenbuterol can have side effects when overused or misused. These can include:

 • increased heart rate
 • rapid breathing
 • heart palpitations
 • chest pain
 • tremors
 • anxiety
 • electrolyte imbalance

A review of adverse reactions to clenbuterol reported to two poison control centers found that 11 of the 13 cases were due to clenbuterol use for weight loss or bodybuilding

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say