தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

TESTOMUCORIS: Testolone (RAD-140 ) Powerful gaining with improved Testosterone.

 • Rs. 3,150.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


 • TESTOMUCORIS Also known as Testolone or RAD 140 is one Powerful SA͏RM is known for its 80:1 anabolic and Androgenic Ratio. In simple words, this ratio means 80 anabolic ( Muscle Building effects) and 1 Androgenic Effect ( ie Growth of hair, voice deepening, acne, etc).
 • This Powerful anabolic Effect makes TESTOMUCORIS a perfect and safe alternative to Steroids Like Primo͏bolan, mastero͏ne, Ana͏var, etc.
 • TESTOMUCORIS Has been proven to Increase the Lean Muscle Mass with Enhanced Strength and Stamina. It has also shown to increase strength in compound Movements Like Squats, Bench Press and Deadlifts.
 • Along with Muscle and Power, RAD140 Has shown to reverse Neurone Damages leading to Improved, healthy, and Efficient nervous System and Brain Function. Further results in Better Mood, Sharp Memory, Stable and Better Sleep, etc.
 • TESTOMUCORIS Dosage: Effective TESTOMUCORIS dosage is 10mg Everyday Either early Morning or Before Workout on an Empty Stomach. TESTOMUCORIS can be stacked with Nutrocubalis or Mupostarine for Prominent results.
 • CAUTION: Mild and rare side effects such as nausea, headache, etc are possible with Testomucoris. Women are strictly advised not to use it. Dosage above 10mg everyday may cause testosterone suppression.
 • First Halal certified SARMs.
 • For Any question related to TESTOLONE dosage, cycle, precaution or side effects contact our support team on whatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328 (English). We are available Everyday 9 AM-11 PM.


  Cycle Type: Strength and Stamina for Men
  Cycle Duration: 8 - 12 weeks

  PRODUCT

  DOSAGE

  PRECAUTIONS

  Testomucoris

  20 mg everyday (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

  It can cause mild suppression.

   

  Cycle Type: Gaining Cycle for Men
  Cycle Duration: 8 - 12 weeks

  PRODUCT

  DOSAGE

  PRECAUTIONS

  Mupostarine

  10 mg Twice a day (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

  To be taken on empty stomach.

  Testomucoris

  10 mg Twice a day (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

  It can cause mild suppression.

  Nutrocubalis

  10 mg Twice a day (before breakfast and second dosing before bed).

  To be taken on empty stomach.

   

  Cycle Type: Lean Gaining for Men
  Cycle Duration: 8 - 12 weeks

  PRODUCT

  DOSAGE

  PRECAUTIONS

  Cardacudarine

  20 mg everyday before workout.

  To be taken on empty stomach

  Testomucoris

  10 mg Twice a day (Before breakfast and second dosing before lunch).

  It can cause mild suppression.

  Yucomuporis

  10 mg Everyday before lunch.

  It can cause mild suppression.

   

  Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

  For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

  Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

  Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

  Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

  ________________________________________

  महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

  और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


  आर्डर और डिलीवरी

  +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

  डोसेज और साइकल सजेशन :

  +91 98 71 517328 इंग्लिश .
  +91 99 71 989387 हिंदी.

  वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

  ________________________________

  முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

  மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

  ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

  +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

  டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

  +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

  வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

  How to Authenticity of Products

  logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

  See what our Customers have to say 

  DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

  Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

  To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
  visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

  NOTE:  
  "Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

  Customer Reviews

  Based on 14 reviews Write a review

  We Also Recommend


  Customer Reviews

  Based on 14 reviews Write a review
  • TESTOMUCORIS Also known as Testolone or RAD 140 is one Powerful SA͏RM is known for its 80:1 anabolic and Androgenic Ratio. In simple words, this ratio means 80 anabolic ( Muscle Building effects) and 1 Androgenic Effect ( ie Growth of hair, voice deepening, acne, etc).
  • This Powerful anabolic Effect makes TESTOMUCORIS a perfect and safe alternative to Steroids Like Primo͏bolan, mastero͏ne, Ana͏var, etc.
  • TESTOMUCORIS Has been proven to Increase the Lean Muscle Mass with Enhanced Strength and Stamina. It has also shown to increase strength in compound Movements Like Squats, Bench Press and Deadlifts.
  • Along with Muscle and Power, RAD140 Has shown to reverse Neurone Damages leading to Improved, healthy, and Efficient nervous System and Brain Function. Further results in Better Mood, Sharp Memory, Stable and Better Sleep, etc.
  • TESTOMUCORIS Dosage: Effective TESTOMUCORIS dosage is 10mg Everyday Either early Morning or Before Workout on an Empty Stomach. TESTOMUCORIS can be stacked with Nutrocubalis or Mupostarine for Prominent results.
  • CAUTION: Mild and rare side effects such as nausea, headache, etc are possible with Testomucoris. Women are strictly advised not to use it. Dosage above 10mg everyday may cause testosterone suppression.
  • First Halal certified SARMs.
  • For Any question related to TESTOLONE dosage, cycle, precaution or side effects contact our support team on whatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328 (English). We are available Everyday 9 AM-11 PM.


   Cycle Type: Strength and Stamina for Men
   Cycle Duration: 8 - 12 weeks

   PRODUCT

   DOSAGE

   PRECAUTIONS

   Testomucoris

   20 mg everyday (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

   It can cause mild suppression.

    

   Cycle Type: Gaining Cycle for Men
   Cycle Duration: 8 - 12 weeks

   PRODUCT

   DOSAGE

   PRECAUTIONS

   Mupostarine

   10 mg Twice a day (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

   To be taken on empty stomach.

   Testomucoris

   10 mg Twice a day (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

   It can cause mild suppression.

   Nutrocubalis

   10 mg Twice a day (before breakfast and second dosing before bed).

   To be taken on empty stomach.

    

   Cycle Type: Lean Gaining for Men
   Cycle Duration: 8 - 12 weeks

   PRODUCT

   DOSAGE

   PRECAUTIONS

   Cardacudarine

   20 mg everyday before workout.

   To be taken on empty stomach

   Testomucoris

   10 mg Twice a day (Before breakfast and second dosing before lunch).

   It can cause mild suppression.

   Yucomuporis

   10 mg Everyday before lunch.

   It can cause mild suppression.

    

   Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

   For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

   Order and Delivery 

   • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

   Dosage and Cycle Suggestion

   • +91 98 71 517328 in English.
   • +91 99 71 989387 in Hindi.

   Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

   ________________________________________

   महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

   और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


   आर्डर और डिलीवरी

   +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

   डोसेज और साइकल सजेशन :

   +91 98 71 517328 इंग्लिश .
   +91 99 71 989387 हिंदी.

   वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

   ________________________________

   முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

   மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

   ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

   +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

   டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

   +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

   வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

   How to Authenticity of Products

   logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

   See what our Customers have to say 

   DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

   Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

   To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
   visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

   NOTE:  
   "Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."