தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

ANDRO-BOL: Powerful gaining Pro-Hormones Mix for Muscle, Power and Performance. FOR BEGINNERS.

  • Rs. 4,800.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


ANDRO-BOL

APIs:
1-Androsterone
4- Androsterone


Contents: 200mg x 60 Capsules

Usage: Epic Combination of two powerful gaining Pro-Hormones 1-Androsterone and 4-Androsterone, ANDRO-BOL is impressive during bulking cycles to aid in muscle hypertrophy and strength gains. It is often incorporated into Gaining or lean gaining stacks or anabolic Cycles designed to maximize results. Best Suitable for beginners Who want to enhance their Muscle building game without getting into harmful steroids or expensive peptides.


Dosage

The recommended dosage of ANDRO-BOL, typically ranges from 2 capsules for Beginners to 4 Capsules for advanced users per day, taken orally Preferable on empty stomach before workout.

Pro-Hormones Over Anabolic Steroids !!

ANDRO-BOL can be used as substitute of Dianabol, Androlic, Deca and Testa for Powerful bulking or gaining.

Prohormones are converted into active testosterone/anabolic hormones in human Body without shutting down Body's own Testosterone production completely, offer a safe, effective and economical alternative to anabolic steroids.

Unlike anabolic steroids, which exert immediate, potent hormonal effects and side effects and demand strict post-cycle therapies, prohormones provide a safer option which do not require a strict PCT or washing.

Side Effects, Overdosage & Contraindications

ANDRO-BOL can cause mild side effects such as increased acne, oily skin, and potential suppression of natural testosterone production in rare cases. It's essential to monitor your body's response and discontinue use if any adverse effects arise. Please consult Ombrella Support for any further Assistance.

Precautions

As with any prohormone or supplement, it is important to consult with a healthcare professional before incorporating ANDRO-BOL into your regimen. This is especially true if you have any underlying health conditions or are currently taking medications.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


ANDRO-BOL

APIs:
1-Androsterone
4- Androsterone


Contents: 200mg x 60 Capsules

Usage: Epic Combination of two powerful gaining Pro-Hormones 1-Androsterone and 4-Androsterone, ANDRO-BOL is impressive during bulking cycles to aid in muscle hypertrophy and strength gains. It is often incorporated into Gaining or lean gaining stacks or anabolic Cycles designed to maximize results. Best Suitable for beginners Who want to enhance their Muscle building game without getting into harmful steroids or expensive peptides.


Dosage

The recommended dosage of ANDRO-BOL, typically ranges from 2 capsules for Beginners to 4 Capsules for advanced users per day, taken orally Preferable on empty stomach before workout.

Pro-Hormones Over Anabolic Steroids !!

ANDRO-BOL can be used as substitute of Dianabol, Androlic, Deca and Testa for Powerful bulking or gaining.

Prohormones are converted into active testosterone/anabolic hormones in human Body without shutting down Body's own Testosterone production completely, offer a safe, effective and economical alternative to anabolic steroids.

Unlike anabolic steroids, which exert immediate, potent hormonal effects and side effects and demand strict post-cycle therapies, prohormones provide a safer option which do not require a strict PCT or washing.

Side Effects, Overdosage & Contraindications

ANDRO-BOL can cause mild side effects such as increased acne, oily skin, and potential suppression of natural testosterone production in rare cases. It's essential to monitor your body's response and discontinue use if any adverse effects arise. Please consult Ombrella Support for any further Assistance.

Precautions

As with any prohormone or supplement, it is important to consult with a healthcare professional before incorporating ANDRO-BOL into your regimen. This is especially true if you have any underlying health conditions or are currently taking medications.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say