தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

PROPIONE-T100: Universal Base for Cutting, Amplifying Lean Gaining Cycles

 • Rs. 1,800.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Elevate Your Cycles with PROPIONE-T100:

API: Testosterone Propionate - 100mg/ml
Brand: PROPIONE-T100

Usage: PROPIONE-T100, a short ester Testosterone, stands as the universal base for cutting and lean gaining cycles. Perfect for all levels, it enhances strength, endurance, and synergizes seamlessly with potent steroids like Trenbolone or Boldenone.

Key Features:

 1. Universal Cutting Base: PROPIONE-T100, the cornerstone for cutting and lean gaining cycles.
 2. Amplified Effects: Enhance the impact of stronger steroids like Trenbolone or Boldenone.

Why Opt for PROPIONE-T100 by 3rd Degree?
This short ester Testosterone at 100mg/ml caters to athletes from beginners to advanced. Its quick action and versatility make it an ideal choice for those seeking a cutting or lean gaining cycle.

 1. Strength and Endurance Boost: Enhance performance with increased strength and endurance.
 2. Versatile for All Athletes: Suited for newbies to advanced athletes in various fitness levels.
 3. Quality Assurance: Trust in our commitment to quality for a safe and effective cutting experience.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 200-400mg Every week
Intermediate 400-600mg Every week
Advanced 600-1000mg Every week


Testosterone Propionate Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner ANAVAR 50-100mg ED
And/or
STANOZOL-10 20-50mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
12-16 weeks
Intermediate BOLD-E250 250-400mg EW
DECA-D250 250-400mg EW
Or
WINSTROL 100 400-600mg EW
MASTERON-E100 200-400mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg EW
12-16 weeks
Advanced BOLD-E250 400-600mg EW
DECA-D250 400-600mg EW
Or
WINSTROL 100 400-600mg EW
MASTERON-E100 200-400mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg ED
Advanced Letrozole 1mg Twice/Thrice EW

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT FOR PROPIONE-T100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Twice a week
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysConsiderations and Strategy:

 1. Cutting Excellence: Utilize PROPIONE-T100 as a foundational element for cutting perfection.
 2. Lean Gaining Synergy: Enhance lean gains by combining with potent steroids strategically.

Transform Your Cycles with PROPIONE-T100: The Ultimate Cutting Foundation.

Order PROPIONE-T100 now and amplify your lean gaining and cutting cycles!Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Elevate Your Cycles with PROPIONE-T100:

API: Testosterone Propionate - 100mg/ml
Brand: PROPIONE-T100

Usage: PROPIONE-T100, a short ester Testosterone, stands as the universal base for cutting and lean gaining cycles. Perfect for all levels, it enhances strength, endurance, and synergizes seamlessly with potent steroids like Trenbolone or Boldenone.

Key Features:

 1. Universal Cutting Base: PROPIONE-T100, the cornerstone for cutting and lean gaining cycles.
 2. Amplified Effects: Enhance the impact of stronger steroids like Trenbolone or Boldenone.

Why Opt for PROPIONE-T100 by 3rd Degree?
This short ester Testosterone at 100mg/ml caters to athletes from beginners to advanced. Its quick action and versatility make it an ideal choice for those seeking a cutting or lean gaining cycle.

 1. Strength and Endurance Boost: Enhance performance with increased strength and endurance.
 2. Versatile for All Athletes: Suited for newbies to advanced athletes in various fitness levels.
 3. Quality Assurance: Trust in our commitment to quality for a safe and effective cutting experience.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 200-400mg Every week
Intermediate 400-600mg Every week
Advanced 600-1000mg Every week


Testosterone Propionate Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner ANAVAR 50-100mg ED
And/or
STANOZOL-10 20-50mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
12-16 weeks
Intermediate BOLD-E250 250-400mg EW
DECA-D250 250-400mg EW
Or
WINSTROL 100 400-600mg EW
MASTERON-E100 200-400mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg EW
12-16 weeks
Advanced BOLD-E250 400-600mg EW
DECA-D250 400-600mg EW
Or
WINSTROL 100 400-600mg EW
MASTERON-E100 200-400mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg ED
Advanced Letrozole 1mg Twice/Thrice EW

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT FOR PROPIONE-T100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Twice a week
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysConsiderations and Strategy:

 1. Cutting Excellence: Utilize PROPIONE-T100 as a foundational element for cutting perfection.
 2. Lean Gaining Synergy: Enhance lean gains by combining with potent steroids strategically.

Transform Your Cycles with PROPIONE-T100: The Ultimate Cutting Foundation.

Order PROPIONE-T100 now and amplify your lean gaining and cutting cycles!Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say