தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

JUMBO 271: Jumbo Oral Bulk Mix of 266mg of Powerful Bulking Anabolics Each Tab.

 • Rs. 7,500.00
Tax included.

Free Shipping


JUMBO 271

APIs:

 • Methyl Trenbolone 1mg : Commonly Known as Tren Tab, Known to stimulate Inhuman Aggression and Power while Lifting weights. Stimulates Lean Gains, Strength, Stamina and Recovery to the Maximum Human Limit.
 • Methyl 1-Testosterone 25mg (Equals to 2.5 Tabs : Powerful Oral Testosterone which enhances muscle gain without converting to estrogen or DHT, Simply means Clean Gains.
 • Turinabol 20mg (Power Equals to 2 tabs): Modified most advance form of Classical Dianabol which Produces Better Muscle gain, Fat loss and Performance without Side effects of Dianabol.
 • Methandienone 100mg ( Power of 10 Tabs of Dianabol) : The Classic Dianabol which has been Times tested by Bodybuilders across the world to increase weight and Muscle Mass dosed perfectly for this massive Bulking Mix.
 • Oxymetholone 100mg (2 tabs X Androlic) : Powerful Bulking Steroids to sky rocket muscle protein synthesis and Nitrogen Retention makes sure you have the Biggest, Most powerful Pumped Muscles Ever.
 • Clomiphene Citrate 20mg : Powerful SERM known to block Estrogen and DHT effectively So that you get best of result without worrying too much about the side effects.


Contents: 266mg x 60 Tablets


Usage: JUMBO 271 is a mega oral bulk matrix meant for advanced and pro bodybuilders/athletes. The combination of powerful muscle-building AAS with methyl trenbolone which is known for its capability to activate maximum muscle fibers in muscle groups, greatly increasing muscle strength and endurance. Ideal for muscle building, performance enhancement, and power sports.

Dosage

Dose

2 Tablets ED on Empty Stomach.

(preferably before workout0

Duration 2-3 months


Side Effects, Overdosage & Contraindications

May cause hepatotoxicity, renal issues, digestion issues, bloating, hair loss, blue vision, hearing loss, etc. People with any existing medical condition must consult a physician/sports medicine expert before initiating its use.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


JUMBO 271

APIs:

 • Methyl Trenbolone 1mg : Commonly Known as Tren Tab, Known to stimulate Inhuman Aggression and Power while Lifting weights. Stimulates Lean Gains, Strength, Stamina and Recovery to the Maximum Human Limit.
 • Methyl 1-Testosterone 25mg (Equals to 2.5 Tabs : Powerful Oral Testosterone which enhances muscle gain without converting to estrogen or DHT, Simply means Clean Gains.
 • Turinabol 20mg (Power Equals to 2 tabs): Modified most advance form of Classical Dianabol which Produces Better Muscle gain, Fat loss and Performance without Side effects of Dianabol.
 • Methandienone 100mg ( Power of 10 Tabs of Dianabol) : The Classic Dianabol which has been Times tested by Bodybuilders across the world to increase weight and Muscle Mass dosed perfectly for this massive Bulking Mix.
 • Oxymetholone 100mg (2 tabs X Androlic) : Powerful Bulking Steroids to sky rocket muscle protein synthesis and Nitrogen Retention makes sure you have the Biggest, Most powerful Pumped Muscles Ever.
 • Clomiphene Citrate 20mg : Powerful SERM known to block Estrogen and DHT effectively So that you get best of result without worrying too much about the side effects.


Contents: 266mg x 60 Tablets


Usage: JUMBO 271 is a mega oral bulk matrix meant for advanced and pro bodybuilders/athletes. The combination of powerful muscle-building AAS with methyl trenbolone which is known for its capability to activate maximum muscle fibers in muscle groups, greatly increasing muscle strength and endurance. Ideal for muscle building, performance enhancement, and power sports.

Dosage

Dose

2 Tablets ED on Empty Stomach.

(preferably before workout0

Duration 2-3 months


Side Effects, Overdosage & Contraindications

May cause hepatotoxicity, renal issues, digestion issues, bloating, hair loss, blue vision, hearing loss, etc. People with any existing medical condition must consult a physician/sports medicine expert before initiating its use.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say