தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

HYLOFIL-XT®: Elevate Beauty and Comfort with Premium Viscoelastic Gel

 • Rs. 5,400.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel is a colorless, transparent, viscoelastic, biodegradable, non-pyrogenic and sterile gel, supplied in a 2ml prefilled glass syringe. HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel consists of cross-linked sodium hyaluronate from biofermentation and formulated to a concentration of 20 mg/ml, suspended in a physiological buffer pH 7. Sodium hyaluronate is a natural polymer of repeating disaccharide units of N-acetyl-D-glucosamine and sodium glucuronate linked by glycosidic bonds, which is widely distributed in the extracellular matrix in both animals and human. After slightly cross-linking, it also has good biocompatibility.

HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel is supplied in a 2ml disposable glass syringe with a luer-lock fitting. The syringe is equipped with a plunger stopper, finger grip and plunger rod and packed in a blister together with two sterile needles, 27G×1/2”.

Indications

HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel is indicated to be used for to relieving  knee pain due to osteoarthritis,  mid to deep dermis injection for correction of scars or deep wrinkles or facial rejuvenation and Site enhancement for Bigger and Fuller Muscles or Body parts.


Why Choose HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel?

The raw material of HYLOFIL-XT® cross-linked Viscoelastic filler is made by our highest quality raw material and processes. The quality of high-purity HA raw material is higher than the standard of European Pharmacopoeia and Japanese Pharmacopoeia.

 • Non-animal biofermentation source. 

 • No pre-treatment skin test required

 • The Glass Syringes and 2 * 30G Needles are made by B&D Company. The ergonomic and special     design of components: Large Plunger Rod and Finger Flange which is easily injected for the doctors.

 • The Tyvek paper is anti-bacterial and made by Dupont company in the USA. 

 • The material for the packaging is medical grade PET which is tough enough to protect the filler.

 • HYLOFIL-XT® range is cross-linked using BDDE which has over 20 years' clinical safety data. It provides higher resistance to natural enzymatic degradation and therefore a longer duration.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel is a colorless, transparent, viscoelastic, biodegradable, non-pyrogenic and sterile gel, supplied in a 2ml prefilled glass syringe. HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel consists of cross-linked sodium hyaluronate from biofermentation and formulated to a concentration of 20 mg/ml, suspended in a physiological buffer pH 7. Sodium hyaluronate is a natural polymer of repeating disaccharide units of N-acetyl-D-glucosamine and sodium glucuronate linked by glycosidic bonds, which is widely distributed in the extracellular matrix in both animals and human. After slightly cross-linking, it also has good biocompatibility.

HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel is supplied in a 2ml disposable glass syringe with a luer-lock fitting. The syringe is equipped with a plunger stopper, finger grip and plunger rod and packed in a blister together with two sterile needles, 27G×1/2”.

Indications

HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel is indicated to be used for to relieving  knee pain due to osteoarthritis,  mid to deep dermis injection for correction of scars or deep wrinkles or facial rejuvenation and Site enhancement for Bigger and Fuller Muscles or Body parts.


Why Choose HYLOFIL-XT® Viscoelastic Sodium Hyaluronate gel?

The raw material of HYLOFIL-XT® cross-linked Viscoelastic filler is made by our highest quality raw material and processes. The quality of high-purity HA raw material is higher than the standard of European Pharmacopoeia and Japanese Pharmacopoeia.

 • Non-animal biofermentation source. 

 • No pre-treatment skin test required

 • The Glass Syringes and 2 * 30G Needles are made by B&D Company. The ergonomic and special     design of components: Large Plunger Rod and Finger Flange which is easily injected for the doctors.

 • The Tyvek paper is anti-bacterial and made by Dupont company in the USA. 

 • The material for the packaging is medical grade PET which is tough enough to protect the filler.

 • HYLOFIL-XT® range is cross-linked using BDDE which has over 20 years' clinical safety data. It provides higher resistance to natural enzymatic degradation and therefore a longer duration.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say