தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

MUPOSTARINE: Ostarine (MK-2866) Powerful SARM for muscle gain, fat loss and power.

 • Rs. 3,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400 • One of the most powerful SARMs for muscle growth with enhanced strength and stamina.
 • Selective muscle growth without any side effects associated with Steroids. Elevates metabolism leading to effective muscle gain 24X7. Ostarine has similar gaining effects of a Mass gainer only faster and more potent.
 • 5 times more fat loss and muscle mass gain compared to any other supplement or hormone. A massive increase in strength, speed, and stamina for improved performance. A safe and effective alternative to Prohormones such as Myodrol and steroids like Dia͏na͏bol and a͏ndrolic.
 • Optimum dosage: 20 mg every day (10 mg For the FIRST TIME USER) 30 mins before workout on an empty stomach. The cycle duration of 2-3 months. Mupostarine should not be taken in the evening.
 • OSTARINE PRECAUTION: Always take Mupostarine in the first half of the day as it increases basal metabolic rate by elevating cardio function, which can lead to sleep deprivation in some individuals. Other mild and rare side effects are such as headache, nausea, and slight head rush.
 • First Halal Certified SARMs.
 • Not recommended for women and persons below 21 years of age. Dosage above 10mg Everyday May cause Testosterone Suppression.
 • For Any Question related to MK 2866 Dosage, Cycle, Precaution or Side effects Contact our Support Team on WhatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328  (English). We are available Everyday 9 AM-11 PM.

Cycle Type: Muscle gain for Men
Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Mupostarine

20 mg every day (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

It can cause mild suppression.

 

Cycle Type: Gaining cycle for Men
Cycle Duration: 8 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Mupostarine

20 mg every day (Once Early morning and second dosing before workout on Empty stomach).

It can cause mild suppression.

Nutrocubalis

10 mg thrice a day (30-45 mins before major meal).

To be taken on an Empty Stomach.

 

Cycle Type: Lean Gaining for Men
Cycle Duration: 8 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Mupostarine

20 mg every day Before workout.

To be taken only on empty stomach.

Nutrocubalis

10 mg Twice a day (Before breakfast and second dosing before bed on empty stomach).

To be taken only on empty stomach.

Anamuporis

10 mg before breakfast.

To be taken only on empty stomach.

Note: PCT Required if exceeds the dose.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

How to Authenticity of Products

logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

See what our Customers have to say 

DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

NOTE:  
"Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

Customer Reviews

Based on 9 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 9 reviews Write a review

 • One of the most powerful SARMs for muscle growth with enhanced strength and stamina.
 • Selective muscle growth without any side effects associated with Steroids. Elevates metabolism leading to effective muscle gain 24X7. Ostarine has similar gaining effects of a Mass gainer only faster and more potent.
 • 5 times more fat loss and muscle mass gain compared to any other supplement or hormone. A massive increase in strength, speed, and stamina for improved performance. A safe and effective alternative to Prohormones such as Myodrol and steroids like Dia͏na͏bol and a͏ndrolic.
 • Optimum dosage: 20 mg every day (10 mg For the FIRST TIME USER) 30 mins before workout on an empty stomach. The cycle duration of 2-3 months. Mupostarine should not be taken in the evening.
 • OSTARINE PRECAUTION: Always take Mupostarine in the first half of the day as it increases basal metabolic rate by elevating cardio function, which can lead to sleep deprivation in some individuals. Other mild and rare side effects are such as headache, nausea, and slight head rush.
 • First Halal Certified SARMs.
 • Not recommended for women and persons below 21 years of age. Dosage above 10mg Everyday May cause Testosterone Suppression.
 • For Any Question related to MK 2866 Dosage, Cycle, Precaution or Side effects Contact our Support Team on WhatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328  (English). We are available Everyday 9 AM-11 PM.

Cycle Type: Muscle gain for Men
Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Mupostarine

20 mg every day (Early morning and second dosing before workout on empty stomach).

It can cause mild suppression.

 

Cycle Type: Gaining cycle for Men
Cycle Duration: 8 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Mupostarine

20 mg every day (Once Early morning and second dosing before workout on Empty stomach).

It can cause mild suppression.

Nutrocubalis

10 mg thrice a day (30-45 mins before major meal).

To be taken on an Empty Stomach.

 

Cycle Type: Lean Gaining for Men
Cycle Duration: 8 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Mupostarine

20 mg every day Before workout.

To be taken only on empty stomach.

Nutrocubalis

10 mg Twice a day (Before breakfast and second dosing before bed on empty stomach).

To be taken only on empty stomach.

Anamuporis

10 mg before breakfast.

To be taken only on empty stomach.

Note: PCT Required if exceeds the dose.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

How to Authenticity of Products

logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

See what our Customers have to say 

DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

NOTE:  
"Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."