தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

FERTIRELIN: Triptorelin to kickstart Testosterone and Sperm Production Effectively. Perfect PCT support.

 • Rs. 1,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


FERTIRELIN ( Triptorelin),

Triptorelin is a synthetic analogue of gonadotropin-releasing hormone (GnRH), commonly used in medicine to regulate and control hormone production. When administered in a single Micro dose of 50-100 mcg, Triptorelin acts by initially stimulating the pituitary gland to release higher levels of luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH). Here's how this process leads to increased and better quality sperm count:

 • Initial Stimulation of Pituitary Gland for LH and FSH production: Triptorelin binds to GnRH receptors in the pituitary gland. This binding initially causes a surge in the production and release of LH and FSH. LH and FSH are critical hormones for reproductive health. LH primarily stimulates testosterone production in the testes, while FSH is crucial for the maturation of sperm cells.
 • Testosterone Production: The surge in LH stimulates Leydig cells in the testes to produce testosterone. Optimal testosterone levels are essential for the proper development and functioning of the male reproductive system, including the production of sperm. The process of sperm production and maturation. It acts directly on the Sertoli cells in the testes, which are essential for nurturing and supporting developing sperm cells.
 • Improved Sperm Quality: The combined effect of increased testosterone and efficient functioning of Sertoli cells under the influence of FSH leads to improved spermatogenesis. This not only increases sperm count but also enhances the overall quality of the sperm, including factors like motility and morphology.
 • Regulated Hormonal Levels: Triptorelin's action helps in maintaining a balanced hormonal environment conducive to healthy sperm production. It ensures that the levels of testosterone and other essential hormones are within the optimal range.


Usage and Dosage:

FERTIRELIN(Triptorelin) : Effective Dose of FERTIRELIN to restart Sperm and Testosterone production is 50-100mcg Every Month. To be used maximum for 3 months.

PLEASE NOTE: HIGHER (ABOVE 100MCG) OR FREQUENT FERTIRELIN DOSE CAN CAUSE PERMANENT TESTOSTERONE SUPPRESSION. STACKING:

Can be stacked into any PCT cycle with HEUCOTEC and antiestrogens like TAMOXIF, LETROX, ARIMIX or CLOMIFTY.

Benefits

 • Initial Stimulation of LH and FSH: Shortly after administration, Triptorelin stimulates the pituitary gland to release LH and FSH. This leads to a a sharp increase in these hormones' serum levels. This Flare further leads to greater improvement is Testosterone and Sperm Production.

 • Higher Testosterone Production : The surge in LH stimulates Leydig cells in the testes to produce testosterone which has been suppressed by anabolic use .

 • More Sperm Better Quality: The combined effect of increased testosterone and efficient functioning of Sertoli cells under the influence of FSH leads to improved spermatogenesis. This not only increases sperm count but also enhances the overall quality of the sperm, including factors like motility and morphology.

Precaution: Consult your doctor about allergies to this medication or related substances. Avoid using it for more than a month continuously and no more than 2 cycles a year.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


FERTIRELIN ( Triptorelin),

Triptorelin is a synthetic analogue of gonadotropin-releasing hormone (GnRH), commonly used in medicine to regulate and control hormone production. When administered in a single Micro dose of 50-100 mcg, Triptorelin acts by initially stimulating the pituitary gland to release higher levels of luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH). Here's how this process leads to increased and better quality sperm count:

 • Initial Stimulation of Pituitary Gland for LH and FSH production: Triptorelin binds to GnRH receptors in the pituitary gland. This binding initially causes a surge in the production and release of LH and FSH. LH and FSH are critical hormones for reproductive health. LH primarily stimulates testosterone production in the testes, while FSH is crucial for the maturation of sperm cells.
 • Testosterone Production: The surge in LH stimulates Leydig cells in the testes to produce testosterone. Optimal testosterone levels are essential for the proper development and functioning of the male reproductive system, including the production of sperm. The process of sperm production and maturation. It acts directly on the Sertoli cells in the testes, which are essential for nurturing and supporting developing sperm cells.
 • Improved Sperm Quality: The combined effect of increased testosterone and efficient functioning of Sertoli cells under the influence of FSH leads to improved spermatogenesis. This not only increases sperm count but also enhances the overall quality of the sperm, including factors like motility and morphology.
 • Regulated Hormonal Levels: Triptorelin's action helps in maintaining a balanced hormonal environment conducive to healthy sperm production. It ensures that the levels of testosterone and other essential hormones are within the optimal range.


Usage and Dosage:

FERTIRELIN(Triptorelin) : Effective Dose of FERTIRELIN to restart Sperm and Testosterone production is 50-100mcg Every Month. To be used maximum for 3 months.

PLEASE NOTE: HIGHER (ABOVE 100MCG) OR FREQUENT FERTIRELIN DOSE CAN CAUSE PERMANENT TESTOSTERONE SUPPRESSION. STACKING:

Can be stacked into any PCT cycle with HEUCOTEC and antiestrogens like TAMOXIF, LETROX, ARIMIX or CLOMIFTY.

Benefits

 • Initial Stimulation of LH and FSH: Shortly after administration, Triptorelin stimulates the pituitary gland to release LH and FSH. This leads to a a sharp increase in these hormones' serum levels. This Flare further leads to greater improvement is Testosterone and Sperm Production.

 • Higher Testosterone Production : The surge in LH stimulates Leydig cells in the testes to produce testosterone which has been suppressed by anabolic use .

 • More Sperm Better Quality: The combined effect of increased testosterone and efficient functioning of Sertoli cells under the influence of FSH leads to improved spermatogenesis. This not only increases sperm count but also enhances the overall quality of the sperm, including factors like motility and morphology.

Precaution: Consult your doctor about allergies to this medication or related substances. Avoid using it for more than a month continuously and no more than 2 cycles a year.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say