தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

CLOMIFTY : Powerful Clomid for Cycle Support and PCT. Improves Testosterone and Sperm Count.

 • Rs. 900.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


CLOMIFTY

API: Clomiphene Citrate

Contents: 30 Capsules/ 50mg

Description:

Clomifty, Clomid, or clomiphene citrate, is a powerful SERM that can help to restore testosterone levels and improve cholesterol levels in men. It is also an effective treatment for male infertility.

Clomiphene Citrate,  operates in the male body by blocking estrogen receptors, particularly in the hypothalamus and pituitary gland. This blocking action tricks the body into thinking there's a shortage of estrogen, leading to an increase in the production of Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) by the hypothalamus.

The increase in GnRH prompts the pituitary gland to produce more of two other hormones: Luteinizing hormone (LH) and Follicle-stimulating hormone (FSH). LH stimulates the Leydig cells in the testes to produce more testosterone, which aids in improving sperm production, sexual function, and overall elevated testosterone levels.

FSH, along with LH, improves the overall spermatogenesis process, leading to an increase in sperm production. Clomiphene Citrate's effectiveness in increasing testosterone and improving sperm production without reducing the sperm count makes it a perfect addition to any cycle or PCT to control and reverse side effects such as male infertility and hypogonadism which leads to low sperm and Libido.

Benefits:

 • Controlling side effects such as Gynecomastia, hypogonadism etc associated with increased estrogen in a cycle.
 • Complete recovery of Gonads and Testosterone production in a PCT.
 • Improves heart health and overall performance.

Dosage

 • typically 50mg daily FOR 3-4 WEEKS or as suggested by the expert.

Precautions:

 • Avoid Clomifty if you're pregnant or nursing.
 • Discuss your health history, including liver or kidney issues, with your doctor before starting Clomifty.

Why Choose 3rd Degree CLOMID Only?

With 3rd Degree Pharma's commitment to quality and efficiency, our CLOMID stands out as the superior choice for those seeking to address fertility issues or boost natural testosterone production. Enhanced with our pioneering COBALAMINUSION™ technology, 3rd Degree CLOMID offers unmatched benefits:

 • Superior Absorption: Our COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Clomiphene Citrate is efficiently absorbed, maximizing its effectiveness.
 • Optimized Efficacy: With an enhanced metabolic process, 3rd Degree CLOMID facilitates a more effective modulation of the body's estrogen receptors.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com
 • Quality Assurance: Our rigorous quality control measures ensure that each batch of CLOMID meets the highest standards of purity and efficacy.

Choosing 3rd Degree CLOMID means opting for a product that leverages advanced technology for superior absorption and optimized effectiveness.

Order third-degree products today and experience the superlative degree of quality.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

CLOMIFTY

API: Clomiphene Citrate

Contents: 30 Capsules/ 50mg

Description:

Clomifty, Clomid, or clomiphene citrate, is a powerful SERM that can help to restore testosterone levels and improve cholesterol levels in men. It is also an effective treatment for male infertility.

Clomiphene Citrate,  operates in the male body by blocking estrogen receptors, particularly in the hypothalamus and pituitary gland. This blocking action tricks the body into thinking there's a shortage of estrogen, leading to an increase in the production of Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) by the hypothalamus.

The increase in GnRH prompts the pituitary gland to produce more of two other hormones: Luteinizing hormone (LH) and Follicle-stimulating hormone (FSH). LH stimulates the Leydig cells in the testes to produce more testosterone, which aids in improving sperm production, sexual function, and overall elevated testosterone levels.

FSH, along with LH, improves the overall spermatogenesis process, leading to an increase in sperm production. Clomiphene Citrate's effectiveness in increasing testosterone and improving sperm production without reducing the sperm count makes it a perfect addition to any cycle or PCT to control and reverse side effects such as male infertility and hypogonadism which leads to low sperm and Libido.

Benefits:

 • Controlling side effects such as Gynecomastia, hypogonadism etc associated with increased estrogen in a cycle.
 • Complete recovery of Gonads and Testosterone production in a PCT.
 • Improves heart health and overall performance.

Dosage

 • typically 50mg daily FOR 3-4 WEEKS or as suggested by the expert.

Precautions:

 • Avoid Clomifty if you're pregnant or nursing.
 • Discuss your health history, including liver or kidney issues, with your doctor before starting Clomifty.

Why Choose 3rd Degree CLOMID Only?

With 3rd Degree Pharma's commitment to quality and efficiency, our CLOMID stands out as the superior choice for those seeking to address fertility issues or boost natural testosterone production. Enhanced with our pioneering COBALAMINUSION™ technology, 3rd Degree CLOMID offers unmatched benefits:

 • Superior Absorption: Our COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Clomiphene Citrate is efficiently absorbed, maximizing its effectiveness.
 • Optimized Efficacy: With an enhanced metabolic process, 3rd Degree CLOMID facilitates a more effective modulation of the body's estrogen receptors.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com
 • Quality Assurance: Our rigorous quality control measures ensure that each batch of CLOMID meets the highest standards of purity and efficacy.

Choosing 3rd Degree CLOMID means opting for a product that leverages advanced technology for superior absorption and optimized effectiveness.

Order third-degree products today and experience the superlative degree of quality.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say