தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

CARDACUDARINE : Cardarine (GW-501516) PowerHouse SARM for Fat Loss, Insane Strength, Speed and Stamina

 • Rs. 2,900.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


 • Cardacudarine is also known as GW501516 is a selective PPARẟ agonist, PPAR delta is important for heart function, energy production, endurance capacity, reducing inflammation, and reducing obesity. All these lead to Insane Power, Speed, and Endurance for Intense and beastly workout sessions.
 • Cardarine's ability to stimulate PPARẟ makes it a very effective fat burner. It has also shown its effectiveness in increasing lean muscle mass with enhanced strength, speed, and endurance. PPARẟ activation helps in developing Type 1 muscle fibers ( Muscle Fibres which Support High Endurance and Speed).
 • Cardacudarine's ability to increase PPAR delta levels in your blood means you keep muscles ON and burn the stubborn fat AWAY for longer.
 • Extremely effective in enhancing the performance of strength, speed, and endurance athletes in sports like Kabaddi, Boxing, Crossfit, etc. Effective and safer alternatives to Clen, T3, and T4 for fat loss
 • Cardacudarine Dosage - 20 mg every day 30 mins before workout on empty stomach. Please Note: Cardacudarine is only effective on an empty stomach.
 • First Halal Certified SARMs.
 • For Any Question related to CARDACUDARINE Dosage, Cycle, Precaution or Side effects Contact our Support Team on WhatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328 (English). We are available Everyday 9 AM-11 PM. 

 

CARDACUDARINE CYCLE

CYCLE TYPE: FAT LOSS WOMEN

Cycle Duration: 2- 3 Months

PRODUCT DOSAGE PRECAUTION
Cardacudarine 10 mg every day on an empty stomach To be taken only before a workout
 

CYCLE TYPE:FAT LOSS/CUTTING BEGINNER ( FIRST TIME)

Cycle Duration: 2 - 3 Months

PRODUCT DOSAGE PRECAUTION
Cardacudarine 20 mg every day on an empty stomach To be taken only before a workout
 

CYCLE TYPE: INTERMIDIATE (SECOND TIME USER) MALE ONLY

Cycle Duration: 2 - 3 Months

PRODUCT DOSAGE PRECAUTION
Cardacudarine 20 mg every day on an empty stomach To be taken only before workout
Andacudarine 10 mg twice a day on an empty stomach Can cause mild suppression. Testosterone levels restore on its own in 2 weeks time

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

How to Authenticity of Products

logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

See what our Customers have to say 

DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

NOTE:  
"Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

Customer Reviews

Based on 9 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 9 reviews Write a review
 • Cardacudarine is also known as GW501516 is a selective PPARẟ agonist, PPAR delta is important for heart function, energy production, endurance capacity, reducing inflammation, and reducing obesity. All these lead to Insane Power, Speed, and Endurance for Intense and beastly workout sessions.
 • Cardarine's ability to stimulate PPARẟ makes it a very effective fat burner. It has also shown its effectiveness in increasing lean muscle mass with enhanced strength, speed, and endurance. PPARẟ activation helps in developing Type 1 muscle fibers ( Muscle Fibres which Support High Endurance and Speed).
 • Cardacudarine's ability to increase PPAR delta levels in your blood means you keep muscles ON and burn the stubborn fat AWAY for longer.
 • Extremely effective in enhancing the performance of strength, speed, and endurance athletes in sports like Kabaddi, Boxing, Crossfit, etc. Effective and safer alternatives to Clen, T3, and T4 for fat loss
 • Cardacudarine Dosage - 20 mg every day 30 mins before workout on empty stomach. Please Note: Cardacudarine is only effective on an empty stomach.
 • First Halal Certified SARMs.
 • For Any Question related to CARDACUDARINE Dosage, Cycle, Precaution or Side effects Contact our Support Team on WhatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328 (English). We are available Everyday 9 AM-11 PM. 

 

CARDACUDARINE CYCLE

CYCLE TYPE: FAT LOSS WOMEN

Cycle Duration: 2- 3 Months

PRODUCT DOSAGE PRECAUTION
Cardacudarine 10 mg every day on an empty stomach To be taken only before a workout
 

CYCLE TYPE:FAT LOSS/CUTTING BEGINNER ( FIRST TIME)

Cycle Duration: 2 - 3 Months

PRODUCT DOSAGE PRECAUTION
Cardacudarine 20 mg every day on an empty stomach To be taken only before a workout
 

CYCLE TYPE: INTERMIDIATE (SECOND TIME USER) MALE ONLY

Cycle Duration: 2 - 3 Months

PRODUCT DOSAGE PRECAUTION
Cardacudarine 20 mg every day on an empty stomach To be taken only before workout
Andacudarine 10 mg twice a day on an empty stomach Can cause mild suppression. Testosterone levels restore on its own in 2 weeks time

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

How to Authenticity of Products

logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

See what our Customers have to say 

DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

NOTE:  
"Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."