தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
3rd Degree Carrier Oil: Your Solution for Smooth, Pain-Free Injections

3rd Degree Carrier Oil: Your Solution for Smooth, Pain-Free Injections

 • Rs. 1,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Unlock Pain-Free Injections with 3rd Degree Carrier Oil:

Ingredients: Ethyl Oleate and Grape Seed Oil
Content: 20ml

Usage: Specifically formulated for 3rd-degree depot injections, this blend of ethyl oleate and grape seed oil alleviates discomfort associated with high-concentration APIs like Bulk Bomba, Megaton 600, and Kong 700. Use for a smoother, pain-free experience.

Key Features:

 1. Smooth Injection Solution: 3rd Degree Carrier Oil ensures pain-free injections.
 2. Versatile Dilution: Ideal for diluting high-concentration formulations for a more comfortable experience.

Why Opt for 3rd Degree Carrier Oil?
Crafted for users facing pain or swelling issues, it's the perfect solution to dilute and enhance the injection experience with formulations like Bulk Bomba, Megaton 600, and Kong 700.

 1. Pain Alleviation: Say goodbye to injection pain and swelling with our carrier oil blend.
 2. Enhanced Formulation: Dilute high-concentration APIs for a more comfortable injection experience.
 3. Quality Assurance: Trust in our commitment to quality for a safer and effective injection solution.

Experience Comfortable Injections with 3rd Degree Carrier Oil:

Order now for smoother, pain-free injections in your 3rd-degree formulations!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Unlock Pain-Free Injections with 3rd Degree Carrier Oil:

Ingredients: Ethyl Oleate and Grape Seed Oil
Content: 20ml

Usage: Specifically formulated for 3rd-degree depot injections, this blend of ethyl oleate and grape seed oil alleviates discomfort associated with high-concentration APIs like Bulk Bomba, Megaton 600, and Kong 700. Use for a smoother, pain-free experience.

Key Features:

 1. Smooth Injection Solution: 3rd Degree Carrier Oil ensures pain-free injections.
 2. Versatile Dilution: Ideal for diluting high-concentration formulations for a more comfortable experience.

Why Opt for 3rd Degree Carrier Oil?
Crafted for users facing pain or swelling issues, it's the perfect solution to dilute and enhance the injection experience with formulations like Bulk Bomba, Megaton 600, and Kong 700.

 1. Pain Alleviation: Say goodbye to injection pain and swelling with our carrier oil blend.
 2. Enhanced Formulation: Dilute high-concentration APIs for a more comfortable injection experience.
 3. Quality Assurance: Trust in our commitment to quality for a safer and effective injection solution.

Experience Comfortable Injections with 3rd Degree Carrier Oil:

Order now for smoother, pain-free injections in your 3rd-degree formulations!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say