தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Get Arimistane free with a Bottle STANVATREN the Complete Cutting mix of all SARMs, ProHormones and Herbs

Get Arimistane free with a Bottle STANVATREN the Complete Cutting mix of all SARMs, ProHormones and Herbs

 • Rs. 8,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


𝐆𝐄𝐓 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄 𝐂𝐔𝐓𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐘𝐂𝐋𝐄

On Purchase of 1 bottle of STANVATREN for ₹8,200/-
Get 1 Arimistane 𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡 Rs ₹2,800/- 𝐟𝐫𝐞𝐞.

 

STANVATREN

Powerful Cutting Mix of Powerful Herbs, Pro hormones and SARMS to exert more power and results than Stana, Anavar, tren, Prima, masterone etc all Combined.

APIs:
SR 9009
GW 501516
S-4
YK-11
1-ANDROSTENE 3B-OL, 17-ONE ANDROSTA 3, 5-DIENE-7, 17-DIONE
DIINDOLYLMETHANE
EPHEDRA GERARDIANA

Contents: 300mg x 60 Capsules

Usage: Presenting STANVATREN, a cutting-edge formulation designed to deliver powerful results comparable to stanozolol (Stanozolol), Anavar, and Trenbolone, without the associated side effects of these potent steroids. Our advanced blend combines the benefits of Pro-Hormones and SARMs to help you achieve your desired physique with precision and efficiency.

 • SR 9009, also known as Stenabolic, is a selective androgen receptor modulator (SARM) enhances endurance and metabolic function. SR 9009 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to improve endurance, burn fat, and enhance performance.

 • GW 501516, also known as Cardarine, is a research chemical that has gained popularity for its effects on endurance and fat burning. GW 501516 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to improve endurance, increase fat oxidation, and enhance performance.

 • S-4, also known as Andarine, is a selective androgen receptor modulator (SARM) that is believed to promote muscle growth and enhance strength. Effects similar to Stanzolol, S-4 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition. It is usually taken orally.

 • YK-11 is a research chemical that functions as a selective androgen receptor modulator (SARM) and myostatin inhibitor, potentially promoting muscle growth. Effects similar to Anavar or Oxandrolone, YK-11 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition.

 • 1-Androstene 3b-ol, 17-one Androsta 3,5-diene-7,17-dione is a prohormone combination that promotes muscle growth and strength gains. 1-Androstene 3b-ol, 17-one Androsta 3,5-dien-7,17-dione is commonly used by athletes and bodybuilders looking to increase lean muscle mass and improve strength.

 • Diindolylmethane (DIM) is a compound found in cruciferous vegetables, such as broccoli and cabbage. It is known for its potential to modulate estrogen metabolism and promote a healthy hormone balance. Diindolylmethane (DIM) is commonly used as a dietary supplement to support estrogen metabolism.

Dosage

The recommended dosage of STANVATREN typically ranges from 1 to 3 caps per day, taken orally before workout on empty stomach. However, specific product instructions should be followed.

 

ARIMISTANE 

POWERFUL ANTI ESTROGEN FOR CYCLE SUPPORT AND PCT. PERFECT ALTERNATIVE OF STEROIDAL ANTI-ESTROGENS ie LETROZOLE, NOLVADEX, ARMIDEX etc.

APIs:
Androsta 3, 5-diene-7, 17- dione
Diindolylmethane

Contents: 150mg x 60 Capsules

Usage:

Powerful Anti Estrogen (Aromatase inhibiting) Blend consists powerful anti estrogens pro Hormone Androsta 3,5-diene-7,17-dione, also known as Arimistane and Diindolylmethane (DIM).

 • Androsta 3,5-diene-7,17-dione, also known as Arimistane, is a compound that functions as an aromatase inhibitor, helping to regulate estrogen levels in the body. It is favored by individuals seeking to support testosterone levels, reduce estrogen-related side effects, and optimize body composition. Androsta 3,5-dien-7,17-dione is commonly used during post-cycle therapy (PCT) or as Cycle support to control Estrogen related Side effects and Minimise Muscle loss.

 • Diindolylmethane (DIM) commonly found in vegetables, such as broccoli and cabbage is known for to modulate and control estrogen metabolism and promote Elevated testosterone levels. Diindolylmethane (DIM) reduces the conversion of testosterone to estrogen minimising estrogen related side effects.

 • EPHEDRA GERARDIANA, derived from an ancient medicinal plant, aids in weight reduction and boosts metabolism. It's ideal for bodybuilders seeking rapid fat loss while maintaining optimal energy levels

Dosage

The recommended dosage of ARIMISTANE typically ranges from 1 to 2 Capsules per day, on empty stomach. 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


𝐆𝐄𝐓 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄 𝐂𝐔𝐓𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐘𝐂𝐋𝐄

On Purchase of 1 bottle of STANVATREN for ₹8,200/-
Get 1 Arimistane 𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡 Rs ₹2,800/- 𝐟𝐫𝐞𝐞.

 

STANVATREN

Powerful Cutting Mix of Powerful Herbs, Pro hormones and SARMS to exert more power and results than Stana, Anavar, tren, Prima, masterone etc all Combined.

APIs:
SR 9009
GW 501516
S-4
YK-11
1-ANDROSTENE 3B-OL, 17-ONE ANDROSTA 3, 5-DIENE-7, 17-DIONE
DIINDOLYLMETHANE
EPHEDRA GERARDIANA

Contents: 300mg x 60 Capsules

Usage: Presenting STANVATREN, a cutting-edge formulation designed to deliver powerful results comparable to stanozolol (Stanozolol), Anavar, and Trenbolone, without the associated side effects of these potent steroids. Our advanced blend combines the benefits of Pro-Hormones and SARMs to help you achieve your desired physique with precision and efficiency.

 • SR 9009, also known as Stenabolic, is a selective androgen receptor modulator (SARM) enhances endurance and metabolic function. SR 9009 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to improve endurance, burn fat, and enhance performance.

 • GW 501516, also known as Cardarine, is a research chemical that has gained popularity for its effects on endurance and fat burning. GW 501516 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to improve endurance, increase fat oxidation, and enhance performance.

 • S-4, also known as Andarine, is a selective androgen receptor modulator (SARM) that is believed to promote muscle growth and enhance strength. Effects similar to Stanzolol, S-4 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition. It is usually taken orally.

 • YK-11 is a research chemical that functions as a selective androgen receptor modulator (SARM) and myostatin inhibitor, potentially promoting muscle growth. Effects similar to Anavar or Oxandrolone, YK-11 is commonly used by athletes and fitness enthusiasts looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition.

 • 1-Androstene 3b-ol, 17-one Androsta 3,5-diene-7,17-dione is a prohormone combination that promotes muscle growth and strength gains. 1-Androstene 3b-ol, 17-one Androsta 3,5-dien-7,17-dione is commonly used by athletes and bodybuilders looking to increase lean muscle mass and improve strength.

 • Diindolylmethane (DIM) is a compound found in cruciferous vegetables, such as broccoli and cabbage. It is known for its potential to modulate estrogen metabolism and promote a healthy hormone balance. Diindolylmethane (DIM) is commonly used as a dietary supplement to support estrogen metabolism.

Dosage

The recommended dosage of STANVATREN typically ranges from 1 to 3 caps per day, taken orally before workout on empty stomach. However, specific product instructions should be followed.

 

ARIMISTANE 

POWERFUL ANTI ESTROGEN FOR CYCLE SUPPORT AND PCT. PERFECT ALTERNATIVE OF STEROIDAL ANTI-ESTROGENS ie LETROZOLE, NOLVADEX, ARMIDEX etc.

APIs:
Androsta 3, 5-diene-7, 17- dione
Diindolylmethane

Contents: 150mg x 60 Capsules

Usage:

Powerful Anti Estrogen (Aromatase inhibiting) Blend consists powerful anti estrogens pro Hormone Androsta 3,5-diene-7,17-dione, also known as Arimistane and Diindolylmethane (DIM).

 • Androsta 3,5-diene-7,17-dione, also known as Arimistane, is a compound that functions as an aromatase inhibitor, helping to regulate estrogen levels in the body. It is favored by individuals seeking to support testosterone levels, reduce estrogen-related side effects, and optimize body composition. Androsta 3,5-dien-7,17-dione is commonly used during post-cycle therapy (PCT) or as Cycle support to control Estrogen related Side effects and Minimise Muscle loss.

 • Diindolylmethane (DIM) commonly found in vegetables, such as broccoli and cabbage is known for to modulate and control estrogen metabolism and promote Elevated testosterone levels. Diindolylmethane (DIM) reduces the conversion of testosterone to estrogen minimising estrogen related side effects.

 • EPHEDRA GERARDIANA, derived from an ancient medicinal plant, aids in weight reduction and boosts metabolism. It's ideal for bodybuilders seeking rapid fat loss while maintaining optimal energy levels

Dosage

The recommended dosage of ARIMISTANE typically ranges from 1 to 2 Capsules per day, on empty stomach. 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say