தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Ultimate 8 weeks Prohormone and Sarms Gaining Stack

Ultimate 8 weeks Prohormone and Sarms Gaining Stack

  • Rs. 19,947.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Ultimate 8 weeks Prohormone and Sarms Gaining Stack

Purchase the Ultimate 8 weeks Prohormone and Sarms Gaining Stack for a total amount of ₹19,947/-


2 x Nutrocubalis - ₹6,200/-
2 x Andro-bol - ₹9,600/-
1 x Tamoxif 20 - ₹1,150/-
2 x Livodrome - ₹1,998/-
1 x Essattovite Men - ₹999/-


Get a 1kg PRO-PHASE and 10 pouches of BHOKAAL worth ₹4489/- free, along with free shipping.


Buy now and receive a free personalized diet plan from our certified Exercise and Nutrition Experts.


Dosing:
Nutrocubalis - 10mg twice a day(once upon waking and once before bed) on empty stomach.
Andro-bol -  2 Capsules once a before workout
Tamoxif 20 - 1 capsule once every other day
Livodrome - 2 capsules twice a day after meals
Essattovite Men - 2 capsules with breakfastProduct Details:


NUTROCUBALIS: Unleash NUTROCUBALIS, the ultimate Growth Hormone Releasing Peptide (GHRP), also known as MK677 or Nutrobal. Activate your Hypothalamus and Pituitary Gland, experiencing substantial releases of Growth Hormone (GH) and Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1). This oral supplement accelerates muscle growth, enhances power, and aids in faster recovery.


Key Benefits: Supercharges protein synthesis and nitrogen retention for rapid gains,  Activates GH and IGF-1 for increased power, muscle size, and accelerated fat loss, Stimulates extreme appetite and enhances nutrient absorption, promoting mass gains, Versatile use without the need for Post Cycle Therapy (PCT) or washing, Effective for muscle and overall weight gain, ideal for mass building.


ANDRO-BOL: Dynamic Pro-Hormones Mix (FOR BEGINNERS)

Unlock muscle growth with ANDRO-BOL, blending 1-Androsterone and 4-Androsterone for impressive gains during bulking cycles. Ideal for beginners, it provides a safe, cost-effective alternative to steroids, with no strict post-cycle therapies required. Enhance muscle building without compromising on safety or results.

TAMOXIF-20: An effective post-cycle therapy (PCT) drug that controls estrogen levels, prevents estrogen-related side effects, and speeds up the recovery process.
Key Benefits: Ensures a smooth transition post-cycle, restoring natural testosterone levels.


LIVODROME: A cutting-edge Liver Support Matrix promoting liver health with a powerful blend of N-Acetyl Cysteine, Curuma Lenga, and Silybum Marianium.

Key Benefits: Supports liver function, enhances digestion, and aids in quicker recovery after stress or intense activities.


Essattovite Men: A comprehensive multivitamin designed to support men's overall health and well-being. Key Benefits: Provides essential nutrients for overall health, filling nutritional gaps for a balanced lifestyle.


PRO-PHASE: A premium whey supplement with a potent MPS Blend for maximum gains and minimal effort.
Key Benefits: Anabolic powerhouse with Anavar-like results, metabolic boost, efficient digestion, rapid recovery, and comprehensive BCAA support.


BHOKAAL: India's first DTM Pre-Explosive Pre-Workout Power, providing high-explosive ammunition for elevated workouts.
Key Benefits: Delays fatigue, offers explosive energy, promotes a massive pump, and enhances intense focus for elevated workout performance.


Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Ultimate 8 weeks Prohormone and Sarms Gaining Stack

Purchase the Ultimate 8 weeks Prohormone and Sarms Gaining Stack for a total amount of ₹19,947/-


2 x Nutrocubalis - ₹6,200/-
2 x Andro-bol - ₹9,600/-
1 x Tamoxif 20 - ₹1,150/-
2 x Livodrome - ₹1,998/-
1 x Essattovite Men - ₹999/-


Get a 1kg PRO-PHASE and 10 pouches of BHOKAAL worth ₹4489/- free, along with free shipping.


Buy now and receive a free personalized diet plan from our certified Exercise and Nutrition Experts.


Dosing:
Nutrocubalis - 10mg twice a day(once upon waking and once before bed) on empty stomach.
Andro-bol -  2 Capsules once a before workout
Tamoxif 20 - 1 capsule once every other day
Livodrome - 2 capsules twice a day after meals
Essattovite Men - 2 capsules with breakfastProduct Details:


NUTROCUBALIS: Unleash NUTROCUBALIS, the ultimate Growth Hormone Releasing Peptide (GHRP), also known as MK677 or Nutrobal. Activate your Hypothalamus and Pituitary Gland, experiencing substantial releases of Growth Hormone (GH) and Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1). This oral supplement accelerates muscle growth, enhances power, and aids in faster recovery.


Key Benefits: Supercharges protein synthesis and nitrogen retention for rapid gains,  Activates GH and IGF-1 for increased power, muscle size, and accelerated fat loss, Stimulates extreme appetite and enhances nutrient absorption, promoting mass gains, Versatile use without the need for Post Cycle Therapy (PCT) or washing, Effective for muscle and overall weight gain, ideal for mass building.


ANDRO-BOL: Dynamic Pro-Hormones Mix (FOR BEGINNERS)

Unlock muscle growth with ANDRO-BOL, blending 1-Androsterone and 4-Androsterone for impressive gains during bulking cycles. Ideal for beginners, it provides a safe, cost-effective alternative to steroids, with no strict post-cycle therapies required. Enhance muscle building without compromising on safety or results.

TAMOXIF-20: An effective post-cycle therapy (PCT) drug that controls estrogen levels, prevents estrogen-related side effects, and speeds up the recovery process.
Key Benefits: Ensures a smooth transition post-cycle, restoring natural testosterone levels.


LIVODROME: A cutting-edge Liver Support Matrix promoting liver health with a powerful blend of N-Acetyl Cysteine, Curuma Lenga, and Silybum Marianium.

Key Benefits: Supports liver function, enhances digestion, and aids in quicker recovery after stress or intense activities.


Essattovite Men: A comprehensive multivitamin designed to support men's overall health and well-being. Key Benefits: Provides essential nutrients for overall health, filling nutritional gaps for a balanced lifestyle.


PRO-PHASE: A premium whey supplement with a potent MPS Blend for maximum gains and minimal effort.
Key Benefits: Anabolic powerhouse with Anavar-like results, metabolic boost, efficient digestion, rapid recovery, and comprehensive BCAA support.


BHOKAAL: India's first DTM Pre-Explosive Pre-Workout Power, providing high-explosive ammunition for elevated workouts.
Key Benefits: Delays fatigue, offers explosive energy, promotes a massive pump, and enhances intense focus for elevated workout performance.


Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say