தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

T3-MAX: Boost Metabolism, Shed Fat, and Vitalize Energy Levels.

  • Rs. 1,550.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


T3-MAX

API: LIOTHYRONINE SODIUM
Content: 100 Tablets/25mcg

Usage : It is synthetic version of T3 hormone produced by human thyroid gland, and it plays important role in controlling Basal metabolic rate. Can promote fat loss, reduced water retention, and increased energy.
T3-MAX (LIOTHYRONINE SODIUM ) is a prescription medicine used to treat the symptoms of low thyroid hormone (Hypothyroidism), and enlarged thyroid gland (nontoxic goiter), Myxedema and Myxedema Coma. Cytomel may be used alone or with other medications. Cytomel belongs to a class of drugs called Thyroid Products.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 25mcg ED
Intermediate 50mcg ED
Advanced 50-100mcg ED


T3-Max Stacking

Cycle Type Dosage
Beginner Can be stacked with any steroid for cutting and lean gain cycle.
Intermediate Can be stacked in any lean gain gain and cutting cycle
Advanced Can be stacked in any lean gain and cutting cycle


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner As per the Anabolic Cycle
Intermediate As per the Anabolic Cycle
Advanced As per the Anabolic Cycle


** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health etc. If someone is taking T3-MAX with non-steroidal products or Alone Then no need of above-mentioned cycle support.

PCT FOR T3-MAX CYCLE**

Cycle Type Dosage
Beginner As per the Anabolic Cycle
Intermediate As per the Anabolic Cycle
Advanced As per the Anabolic Cycle

*** If Someone is using T3-MAX with non-steroidal products or alone No PCT is required.


Side Effects, Overdosage & Contraindications

Side effects include and are not limited to Increased appetite, weight loss, heat sensitivity, excessive sweating, headache, hyperactivity, etc.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Disclaimer: Above Mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


T3-MAX

API: LIOTHYRONINE SODIUM
Content: 100 Tablets/25mcg

Usage : It is synthetic version of T3 hormone produced by human thyroid gland, and it plays important role in controlling Basal metabolic rate. Can promote fat loss, reduced water retention, and increased energy.
T3-MAX (LIOTHYRONINE SODIUM ) is a prescription medicine used to treat the symptoms of low thyroid hormone (Hypothyroidism), and enlarged thyroid gland (nontoxic goiter), Myxedema and Myxedema Coma. Cytomel may be used alone or with other medications. Cytomel belongs to a class of drugs called Thyroid Products.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 25mcg ED
Intermediate 50mcg ED
Advanced 50-100mcg ED


T3-Max Stacking

Cycle Type Dosage
Beginner Can be stacked with any steroid for cutting and lean gain cycle.
Intermediate Can be stacked in any lean gain gain and cutting cycle
Advanced Can be stacked in any lean gain and cutting cycle


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner As per the Anabolic Cycle
Intermediate As per the Anabolic Cycle
Advanced As per the Anabolic Cycle


** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health etc. If someone is taking T3-MAX with non-steroidal products or Alone Then no need of above-mentioned cycle support.

PCT FOR T3-MAX CYCLE**

Cycle Type Dosage
Beginner As per the Anabolic Cycle
Intermediate As per the Anabolic Cycle
Advanced As per the Anabolic Cycle

*** If Someone is using T3-MAX with non-steroidal products or alone No PCT is required.


Side Effects, Overdosage & Contraindications

Side effects include and are not limited to Increased appetite, weight loss, heat sensitivity, excessive sweating, headache, hyperactivity, etc.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Disclaimer: Above Mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say