தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

SHREDDEREX : Powerful Mix of Extreme cutting SARMs for Instant & Immense fat loss and Lean Gains.

 • Rs. 4,999.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX)

APIs:

 • GW 501516: 20mg
 • S4: 20mg
 • SR 9009: 20mg
 • YK 11: 10mg

CONTENTS: 70mg x 60 Capsule

DESCRIPTION:
SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX) is the ultimate powerhouse cutting blend, meticulously formulated with GW 501516, S4, SR 9009, and YK 11. This advanced combination is specifically designed to deliver extreme fat loss, regulate blood sugar levels, and improve insulin sensitivity, potentially reversing Type II diabetes.

KEY BENEFITS:

 • Experience the most powerful cutting blend
 • Achieve harder and drier muscles
 • Increase power, stamina, and overall performance

Dosage:

 • Take one capsule daily before workouts for optimal results. 
 • Advance users can take upto 2 capsules a day.

 

 

PCT (Post Cycle Therapy):
SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX) is not intended for use as part of post cycle therapy. Please consult with a healthcare professional for appropriate post cycle therapy protocols.

CYCLE SUPPORT:
Consider incorporating cycle support supplements to maintain overall health and well-being during usage of SHREDDEREX.

PRECAUTION:

 • Not recommended for individuals with a history of prostate or breast carcinoma.
 • Avoid use in cases of hypercalcemia.
 • Pregnant women should refrain from use due to potential fetal harm.

Conclusion:
SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX) stands as the pinnacle of cutting-edge supplementation, offering a potent blend of ingredients to maximize fat loss, muscle definition, and overall performance. With its comprehensive benefits and carefully selected formulation, it is the ultimate solution for individuals striving to achieve their fitness goals.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX)

APIs:

 • GW 501516: 20mg
 • S4: 20mg
 • SR 9009: 20mg
 • YK 11: 10mg

CONTENTS: 70mg x 60 Capsule

DESCRIPTION:
SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX) is the ultimate powerhouse cutting blend, meticulously formulated with GW 501516, S4, SR 9009, and YK 11. This advanced combination is specifically designed to deliver extreme fat loss, regulate blood sugar levels, and improve insulin sensitivity, potentially reversing Type II diabetes.

KEY BENEFITS:

 • Experience the most powerful cutting blend
 • Achieve harder and drier muscles
 • Increase power, stamina, and overall performance

Dosage:

 • Take one capsule daily before workouts for optimal results. 
 • Advance users can take upto 2 capsules a day.

 

 

PCT (Post Cycle Therapy):
SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX) is not intended for use as part of post cycle therapy. Please consult with a healthcare professional for appropriate post cycle therapy protocols.

CYCLE SUPPORT:
Consider incorporating cycle support supplements to maintain overall health and well-being during usage of SHREDDEREX.

PRECAUTION:

 • Not recommended for individuals with a history of prostate or breast carcinoma.
 • Avoid use in cases of hypercalcemia.
 • Pregnant women should refrain from use due to potential fetal harm.

Conclusion:
SHREDDEREX (MEGA SHREDD MIX) stands as the pinnacle of cutting-edge supplementation, offering a potent blend of ingredients to maximize fat loss, muscle definition, and overall performance. With its comprehensive benefits and carefully selected formulation, it is the ultimate solution for individuals striving to achieve their fitness goals.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say