தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

PRO-PHASE®: Ultra Premium Anabolic Whey! | 3 Servings Sample Pack 🏋️‍♀️(TRY TODAY ONLY FOR ₹ 99)🏋️‍♀️

 • Rs. 99.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Ultra Premium Anabolic Whey

Loaded with Patent pending proprietary MPS Blend 

50mg of 5a-hydroxy-laxogenin, The most Powerful Non-Steroidal Anabolic Plant extract Known to Man. 5a-hydroxy-laxogenin has the same effects as one of the most popular Steroids Anavar without any side effects.

15mg of Elemental Zinc, Zinc is known to improve lipid and glucose metabolism, regulation of Thyroid gland and Pancreas and increased Natural Testosterone. Various studies confirm that elemental zinc supplementation improves blood pressure, glucose, and LDL cholesterol serum level. 

190mg of Digen Pro, effective blend of digestive enzymes and pro-Biotics for enhanced digestion and absorption of high quality ProPhase whey concentrate.

Product Details

 • PRO-PHASE Ultra Premium Anabolic Whey is formulated to enhance muscle development.
 • Builds and retains more muscles than your average protein.
 • The rich ingredients present aid in the strengthening of your muscles
 • It comes packed with proteins derived from whey protein concentrate.
 • It helps in the speedy recovery from muscle soreness and fatigue
 • Provide protein in every serving to support the muscle-building needs after the training.
 • Added digestive enzymes help in protein digestion, and prevent bloating and constipation.
 • More than 7 grams of the naturally occurring Branched Chain Amino Acids (BCAAs) Leucine, Isoleucine, and Valine in each serving.


🚚 Free Shipping: Prepaid orders get free, discreet shipping.

💥 Limited Offer: Experience PRO-PHASE for a special price.

Coupon Code: Use "PROPHASE99" to avail the offer.

Package Contents: 1 Pouch Sample Pack

Elevate your fitness, redefine your strength, and unlock your potential with
PRO-PHASE® Ultra Premium Anabolic Whey!

Order now for the ultimate muscle-building power! 💪

General Traits
API Whey Concentrate
Flavour Chocolate Overload
Protein (g) per Serving 22g
BCAA 7.2g
Glutamine
3g
Serving Size 32.0 g
Total Calories per serving
106Kcal
Vegetarian/Non-Vegetarian Vegetarian

 

Additional Information
Country of Origin IN
Flavor Chocolate Overload
Brand Origin INDIA
Goal Muscle Building, Muscle Recovery
Form Powder
Packaging Jar


Nutritional Facts
Total Fat 1.29 g
Carbohydrate 1.5 g
Protein 22.0 g
BCAA Profile 7.2 g
Leucine 3.2 g
Isoleucine 2.0 g
Valine 2.0 g
Calories 160

 

Ingredients

Whey Protein Concentrate, Cocoa Powder, Maltodextrin, Nature Identical Flavouring, Sucralose, Emulsifier, Digestive Enzyme Bromelain & Papain.


Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Ultra Premium Anabolic Whey

Loaded with Patent pending proprietary MPS Blend 

50mg of 5a-hydroxy-laxogenin, The most Powerful Non-Steroidal Anabolic Plant extract Known to Man. 5a-hydroxy-laxogenin has the same effects as one of the most popular Steroids Anavar without any side effects.

15mg of Elemental Zinc, Zinc is known to improve lipid and glucose metabolism, regulation of Thyroid gland and Pancreas and increased Natural Testosterone. Various studies confirm that elemental zinc supplementation improves blood pressure, glucose, and LDL cholesterol serum level. 

190mg of Digen Pro, effective blend of digestive enzymes and pro-Biotics for enhanced digestion and absorption of high quality ProPhase whey concentrate.

Product Details

 • PRO-PHASE Ultra Premium Anabolic Whey is formulated to enhance muscle development.
 • Builds and retains more muscles than your average protein.
 • The rich ingredients present aid in the strengthening of your muscles
 • It comes packed with proteins derived from whey protein concentrate.
 • It helps in the speedy recovery from muscle soreness and fatigue
 • Provide protein in every serving to support the muscle-building needs after the training.
 • Added digestive enzymes help in protein digestion, and prevent bloating and constipation.
 • More than 7 grams of the naturally occurring Branched Chain Amino Acids (BCAAs) Leucine, Isoleucine, and Valine in each serving.


🚚 Free Shipping: Prepaid orders get free, discreet shipping.

💥 Limited Offer: Experience PRO-PHASE for a special price.

Coupon Code: Use "PROPHASE99" to avail the offer.

Package Contents: 1 Pouch Sample Pack

Elevate your fitness, redefine your strength, and unlock your potential with
PRO-PHASE® Ultra Premium Anabolic Whey!

Order now for the ultimate muscle-building power! 💪

General Traits
API Whey Concentrate
Flavour Chocolate Overload
Protein (g) per Serving 22g
BCAA 7.2g
Glutamine
3g
Serving Size 32.0 g
Total Calories per serving
106Kcal
Vegetarian/Non-Vegetarian Vegetarian

 

Additional Information
Country of Origin IN
Flavor Chocolate Overload
Brand Origin INDIA
Goal Muscle Building, Muscle Recovery
Form Powder
Packaging Jar


Nutritional Facts
Total Fat 1.29 g
Carbohydrate 1.5 g
Protein 22.0 g
BCAA Profile 7.2 g
Leucine 3.2 g
Isoleucine 2.0 g
Valine 2.0 g
Calories 160

 

Ingredients

Whey Protein Concentrate, Cocoa Powder, Maltodextrin, Nature Identical Flavouring, Sucralose, Emulsifier, Digestive Enzyme Bromelain & Papain.


Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say