தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

MECHA-FACTO ( PEG-MGF): Promote Muscle Growth, Tissue Repair, Collagen Production, Power and Athletic Performance longer acting MGF!

 • Rs. 16,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


MECHA-FACTO

Package Content: 5 Vials of 2mg PEG-MGF rDNA origin.

PEG-MGF (Pegylated Mechano Growth Factor) is a potent variant of the naturally occurring repair signal, Mechano Growth Factor. It's essential for repairing and building muscle tissue, especially after intense workouts. This advanced formula accelerates muscle recovery, promotes faster gains, and enhances muscle definition, allowing for more frequent and intense gym sessions.

For athletes in disciplines demanding speed, stamina, and strength, PEG-MGF is a game-changing addition. It supports the development of lean muscle mass crucial for peak performance, while aiding rapid recovery. This ensures athletes in sports like sprinting, cycling, and swimming can consistently train harder and perform at their best.

Benefits

 • Muscle Growth: Stimulates muscle growth by activating satellite cells, leading to increased muscle protein synthesis and hypertrophy.
 • Muscle Recovery: Aids in muscle recovery by accelerating tissue repair and regeneration, reducing recovery time, muscle soreness, and fatigue.
 • Muscle Quality: Improves muscle quality by enhancing muscle fibre development, increasing muscle nuclei, and improving muscle composition for stronger and denser muscles.
 • Anti-Aging Effects: May have anti-aging properties by stimulating collagen production and enhancing connective tissue health, potentially reducing age-related muscle wasting and promoting tissue repair.
 • Enhanced Performance: Athletes and bodybuilders may use PEG-MGF to potentially enhance their performance through improved muscle growth, recovery, strength, power, endurance, and overall athletic performance.

Usage:

MECHA-FACTO peptide is used to promote muscle growth, aid in muscle recovery & Healing, and Improve muscle quality. It is used by athletes and bodybuilders to improve performance, reduce recovery time, and alleviate muscle soreness.

Additionally, Combined with hGH its has powerful anti-aging effects by promoting tissue repair and collagen production. It's typically administered through subcutaneous injections.

  Dosage

  Can be dosed at 200-500mcg Once a week divided equally into the both side of target Muscle for Muscle Building Purposes.


  For Therapeutic use 200-500mcg SC administration Every week is recommended.

  Stacking

  It can be stacked in any Cycle, it will produce amazing results as per the diet and Training regimen you are following. Stack with OTOTROPIN, FRAG-RIP, INSUGRO or INSUGRO-DS for maximum results.

  The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

  The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

  • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.

  • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.

  • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

  Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

  For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

  Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

  Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

  Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

  ________________________________________

  महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

  और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


  आर्डर और डिलीवरी

  +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

  डोसेज और साइकल सजेशन :

  +91 98 71 517328 इंग्लिश .
  +91 99 71 989387 हिंदी.

  वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

  ________________________________

  முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

  மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

  ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

  +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

  டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

  +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

  வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

  See what our Customers have to say 

  Customer Reviews

  Based on 7 reviews Write a review

  We Also Recommend


  Customer Reviews

  Based on 7 reviews Write a review

  MECHA-FACTO

  Package Content: 5 Vials of 2mg PEG-MGF rDNA origin.

  PEG-MGF (Pegylated Mechano Growth Factor) is a potent variant of the naturally occurring repair signal, Mechano Growth Factor. It's essential for repairing and building muscle tissue, especially after intense workouts. This advanced formula accelerates muscle recovery, promotes faster gains, and enhances muscle definition, allowing for more frequent and intense gym sessions.

  For athletes in disciplines demanding speed, stamina, and strength, PEG-MGF is a game-changing addition. It supports the development of lean muscle mass crucial for peak performance, while aiding rapid recovery. This ensures athletes in sports like sprinting, cycling, and swimming can consistently train harder and perform at their best.

  Benefits

  • Muscle Growth: Stimulates muscle growth by activating satellite cells, leading to increased muscle protein synthesis and hypertrophy.
  • Muscle Recovery: Aids in muscle recovery by accelerating tissue repair and regeneration, reducing recovery time, muscle soreness, and fatigue.
  • Muscle Quality: Improves muscle quality by enhancing muscle fibre development, increasing muscle nuclei, and improving muscle composition for stronger and denser muscles.
  • Anti-Aging Effects: May have anti-aging properties by stimulating collagen production and enhancing connective tissue health, potentially reducing age-related muscle wasting and promoting tissue repair.
  • Enhanced Performance: Athletes and bodybuilders may use PEG-MGF to potentially enhance their performance through improved muscle growth, recovery, strength, power, endurance, and overall athletic performance.

  Usage:

  MECHA-FACTO peptide is used to promote muscle growth, aid in muscle recovery & Healing, and Improve muscle quality. It is used by athletes and bodybuilders to improve performance, reduce recovery time, and alleviate muscle soreness.

  Additionally, Combined with hGH its has powerful anti-aging effects by promoting tissue repair and collagen production. It's typically administered through subcutaneous injections.

   Dosage

   Can be dosed at 200-500mcg Once a week divided equally into the both side of target Muscle for Muscle Building Purposes.


   For Therapeutic use 200-500mcg SC administration Every week is recommended.

   Stacking

   It can be stacked in any Cycle, it will produce amazing results as per the diet and Training regimen you are following. Stack with OTOTROPIN, FRAG-RIP, INSUGRO or INSUGRO-DS for maximum results.

   The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

   The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

   • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.

   • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.

   • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

   Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

   For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

   Order and Delivery 

   • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

   Dosage and Cycle Suggestion

   • +91 98 71 517328 in English.
   • +91 99 71 989387 in Hindi.

   Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

   ________________________________________

   महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

   और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


   आर्डर और डिलीवरी

   +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

   डोसेज और साइकल सजेशन :

   +91 98 71 517328 इंग्लिश .
   +91 99 71 989387 हिंदी.

   वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

   ________________________________

   முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

   மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

   ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

   +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

   டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

   +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

   வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

   See what our Customers have to say