தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

LETROX-2000: Unrivaled Estrogen Blocker for Athletes, Targeting and treating Gynecomastia, man boobs or puffy Nipples Effectively.

 • Rs. 1,150.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


LETROX-2000

API: Letrozole

Contents: 30 Capsules/ 2mg

Description: Letrozole also known as Femara among other names, is an aromatase inhibitor that is used in the treatment of hormonally-responsive breast cancer after surgery. Letrozole is the strongest estrogen Blocker of all. Known to benefit athletes suffering from Gynecomastia.

Here’s how letrozole functions:

 • Aromatase Inhibition and Reduced Estrogen Levels : By inhibiting the aromatase enzyme, which is responsible for converting Testosterone into Estrogen, letrozole reffectively reducesn estrogen levels. Increased estrogen levels can cause side effects such as Erectile Dysfunction, Infertility, Decreased Libido, Increased Body Fat etc.
 • Fertility Treatment: In the field of fertility treatments, letrozole is used off-label to induce ovulation in Women and Activation of Leydig cells for Sperm Production in males. By lowering estrogen levels, letrozole can trigger the release of Follicle Stimulating Hormone (FSH), which may stimulate the ovaries to release eggs in women, and Sperm Production in males.
 • Management of Gynecomastia or man boobs : In men, especially those undergoing anabolic steroid use or those with conditions leading to gynecomastia (enlargement or excessive development of male breast tissue), letrozole can help in reducing estrogen levels, potentially reversing or preventing gynecomastia, man boobs or puffy nipples.

Dosage

Dose 500-1000mcg ED or EOD
Duration 3-4 weeks

Why Choose LETROZOLE by 3rd Degree only?

LETROX 2000 stands out as a highly effective Aromatase Inhibitor, ensuring quick and significant control of side effects during and post Cycle. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Letrox is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Don't wait—experience the transformation today with 3rd Degree Pharma, The Superlative Degree of Quality and Results ! 💪🔥

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


LETROX-2000

API: Letrozole

Contents: 30 Capsules/ 2mg

Description: Letrozole also known as Femara among other names, is an aromatase inhibitor that is used in the treatment of hormonally-responsive breast cancer after surgery. Letrozole is the strongest estrogen Blocker of all. Known to benefit athletes suffering from Gynecomastia.

Here’s how letrozole functions:

 • Aromatase Inhibition and Reduced Estrogen Levels : By inhibiting the aromatase enzyme, which is responsible for converting Testosterone into Estrogen, letrozole reffectively reducesn estrogen levels. Increased estrogen levels can cause side effects such as Erectile Dysfunction, Infertility, Decreased Libido, Increased Body Fat etc.
 • Fertility Treatment: In the field of fertility treatments, letrozole is used off-label to induce ovulation in Women and Activation of Leydig cells for Sperm Production in males. By lowering estrogen levels, letrozole can trigger the release of Follicle Stimulating Hormone (FSH), which may stimulate the ovaries to release eggs in women, and Sperm Production in males.
 • Management of Gynecomastia or man boobs : In men, especially those undergoing anabolic steroid use or those with conditions leading to gynecomastia (enlargement or excessive development of male breast tissue), letrozole can help in reducing estrogen levels, potentially reversing or preventing gynecomastia, man boobs or puffy nipples.

Dosage

Dose 500-1000mcg ED or EOD
Duration 3-4 weeks

Why Choose LETROZOLE by 3rd Degree only?

LETROX 2000 stands out as a highly effective Aromatase Inhibitor, ensuring quick and significant control of side effects during and post Cycle. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Letrox is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Don't wait—experience the transformation today with 3rd Degree Pharma, The Superlative Degree of Quality and Results ! 💪🔥

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say