தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

IPAMOTECH: Ipamorelin Powerful, Safe and effective GHRH for More Growth, Better Performance, Super fast Recovery and Effective Anti ageing.

 • Rs. 10,200.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


IPAMOTECH is a synthetic peptide that belongs to the growth hormone secretagogue (GHS) family. It stimulates the release of growth hormone (GH) in the body by binding to the ghrelin receptor.

Usage:
IPAMOTECH is primarily utilised in research settings to stimulate the release of growth hormone, and explore its potential benefits for muscle growth, improved body composition, enhanced recovery, anti-aging effects, and potential improvements in sleep quality.

Benefits:

 • Increased Growth Hormone Release: Stimulates growth hormone production, benefiting muscle growth, recovery, and body composition.
 • Muscle Growth and Strength: Enhances muscle growth and strength, aiding those seeking increased muscle mass and athletic performance.
 • Improved Body Composition: Reduces body fat and increases lean body mass, promoting fat metabolism and muscle growth.
 • Enhanced Recovery and Healing: Accelerates healing from injuries, surgeries, or intense exercise by supporting tissue repair and regeneration.
 • Potential Anti-Aging Effects: Research explores its potential to mitigate age-related changes and improve overall well-being. 6. Improved Sleep Quality: Some studies suggest it may lead to deeper and more restful sleep.

Not to be stacked with OTOTROPIN, FRAG-RIP, IGF-1 DES, LR3 IGF-1, MECHA-TECH, MECHA-FACTO, NUTROCUBALIS. Extremely safe for women.

Stacking:
It can be stacked with a lean gain cycle.

Precaution:
Thyroid monitoring; intracranial hypertension; diabetes (may reduce insulin); pregnancy; discontinue if tumor growth; monitor scoliosis risk.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


IPAMOTECH is a synthetic peptide that belongs to the growth hormone secretagogue (GHS) family. It stimulates the release of growth hormone (GH) in the body by binding to the ghrelin receptor.

Usage:
IPAMOTECH is primarily utilised in research settings to stimulate the release of growth hormone, and explore its potential benefits for muscle growth, improved body composition, enhanced recovery, anti-aging effects, and potential improvements in sleep quality.

Benefits:

 • Increased Growth Hormone Release: Stimulates growth hormone production, benefiting muscle growth, recovery, and body composition.
 • Muscle Growth and Strength: Enhances muscle growth and strength, aiding those seeking increased muscle mass and athletic performance.
 • Improved Body Composition: Reduces body fat and increases lean body mass, promoting fat metabolism and muscle growth.
 • Enhanced Recovery and Healing: Accelerates healing from injuries, surgeries, or intense exercise by supporting tissue repair and regeneration.
 • Potential Anti-Aging Effects: Research explores its potential to mitigate age-related changes and improve overall well-being. 6. Improved Sleep Quality: Some studies suggest it may lead to deeper and more restful sleep.

Not to be stacked with OTOTROPIN, FRAG-RIP, IGF-1 DES, LR3 IGF-1, MECHA-TECH, MECHA-FACTO, NUTROCUBALIS. Extremely safe for women.

Stacking:
It can be stacked with a lean gain cycle.

Precaution:
Thyroid monitoring; intracranial hypertension; diabetes (may reduce insulin); pregnancy; discontinue if tumor growth; monitor scoliosis risk.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say