தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

denik Glycotide(Semaglutide Injection): The Innovative Most efficient f͏at loss Peptide ever created.

 • Rs. 16,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


GLYCOTIDE

API: SEMAGLUTIDE

Content: 2 Vials of 5mg Each

What is GLYCOTIDE ?

(GLYCOTIDE is a class of medication known as incretin mimetics similar to a hormone called GLP-1 (glucagon-like peptide-1) in the intestines. It plays a key role in regulating blood sugar by stimulating the pancreas to release insulin after eating. This insulin helps lower blood glucose levels. Additionally, GLP-1 reduces appetite and slows down stomach emptying, aiding in weight management.

How it helps ?

 • Blood Sugar Control: For people with type 2 diabetes or Prediabetes, Semaglutide helps in lowering blood sugar levels by increasing insulin production and reducing the amount of sugar your liver makes.

 • Weight Loss: Semaglutide also helps in reducing hunger and increasing feelings of fullness, which leads to weight loss.

 • Additionally, for those adults with type 2 diabetes who are also grappling with heart and blood vessel disease, Semaglutide Injection aids in reducing the risk of stroke, heart attack, and even mortality.

Dosage:

The optimum dosage for Glycotide is 500mcg every week. It can be gradually increased to 1mg every week, administered subcutaneously (SC) for 20-50 weeks. After this period, follow the maintenance dose to prevent any rebound effects.

Side effects and Contraindications:

 • Digestive System Disorders: Nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, and reduced appetite.

 • Endocrine Disorders: Risk of thyroid tumors.

 • Pancreatic disorders: Risk of pancreatitis. Monitor for symptoms such as severe abdominal pain.

 • Hypoglycemia: Especially when combined with other glucose-lowering medications.

 • Kidney disorders: Risk of kidney injury. Monitor kidney function regularly.

 • Changes in vision: Inform your doctor if you experience any vision changes.

Disclaimer:

Please consult a registered health care professional before starting Glycotide.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

GLYCOTIDE

API: SEMAGLUTIDE

Content: 2 Vials of 5mg Each

What is GLYCOTIDE ?

(GLYCOTIDE is a class of medication known as incretin mimetics similar to a hormone called GLP-1 (glucagon-like peptide-1) in the intestines. It plays a key role in regulating blood sugar by stimulating the pancreas to release insulin after eating. This insulin helps lower blood glucose levels. Additionally, GLP-1 reduces appetite and slows down stomach emptying, aiding in weight management.

How it helps ?

 • Blood Sugar Control: For people with type 2 diabetes or Prediabetes, Semaglutide helps in lowering blood sugar levels by increasing insulin production and reducing the amount of sugar your liver makes.

 • Weight Loss: Semaglutide also helps in reducing hunger and increasing feelings of fullness, which leads to weight loss.

 • Additionally, for those adults with type 2 diabetes who are also grappling with heart and blood vessel disease, Semaglutide Injection aids in reducing the risk of stroke, heart attack, and even mortality.

Dosage:

The optimum dosage for Glycotide is 500mcg every week. It can be gradually increased to 1mg every week, administered subcutaneously (SC) for 20-50 weeks. After this period, follow the maintenance dose to prevent any rebound effects.

Side effects and Contraindications:

 • Digestive System Disorders: Nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, and reduced appetite.

 • Endocrine Disorders: Risk of thyroid tumors.

 • Pancreatic disorders: Risk of pancreatitis. Monitor for symptoms such as severe abdominal pain.

 • Hypoglycemia: Especially when combined with other glucose-lowering medications.

 • Kidney disorders: Risk of kidney injury. Monitor kidney function regularly.

 • Changes in vision: Inform your doctor if you experience any vision changes.

Disclaimer:

Please consult a registered health care professional before starting Glycotide.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say