தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

FINASTO-1000: Superior Finasteride to control Side effects ie. Hair Loss, Dandruff, Dry Skin etc.

 • Rs. 1,200.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


FINASTO-1000

API: Finasteride
Contents: 30 Capsules/1mg

Description:
Finasteride is an effective treatment that combats various side effects, including hair loss, acne, prostate enlargement, dry skin, and dandruff. It works by blocking dihydrotestosterone (DHT), addressing common issues in adult men.

Benefits:

 • Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) Treatment.
 • Promotes hair regrowth and slows hair loss.
 • Prostate Size Reduction.
 • Improved Urinary Function.
 • DHT Reduction.
 • Long-lasting Effects, providing sustained relief.

Dosage:

Dose 1mg ED
Duration 3-4 weeks

Side Effects, Overdosage & Contraindications:

Androgenic side effects such as oily skin, acne, seborrhoea, increased facial/body hair growth, scalp hair loss, and virilization may occur. Estrogenic side effects such as gynecomastia and fluid retention can also occur. Finasteride poses a risk of hepatotoxicity and long term should be avoided, and use over extended periods of time can result in liver damage without appropriate precautions.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Precautions:

 • If you're pregnant or breastfeeding, don't use Finasto-1000.
 • If you're allergic to finasteride, it's not the right choice for you.
 • Before starting Finasto-1000, have a chat with your doctor, especially if you have liver or kidney issues.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


FINASTO-1000

API: Finasteride
Contents: 30 Capsules/1mg

Description:
Finasteride is an effective treatment that combats various side effects, including hair loss, acne, prostate enlargement, dry skin, and dandruff. It works by blocking dihydrotestosterone (DHT), addressing common issues in adult men.

Benefits:

 • Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) Treatment.
 • Promotes hair regrowth and slows hair loss.
 • Prostate Size Reduction.
 • Improved Urinary Function.
 • DHT Reduction.
 • Long-lasting Effects, providing sustained relief.

Dosage:

Dose 1mg ED
Duration 3-4 weeks

Side Effects, Overdosage & Contraindications:

Androgenic side effects such as oily skin, acne, seborrhoea, increased facial/body hair growth, scalp hair loss, and virilization may occur. Estrogenic side effects such as gynecomastia and fluid retention can also occur. Finasteride poses a risk of hepatotoxicity and long term should be avoided, and use over extended periods of time can result in liver damage without appropriate precautions.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Precautions:

 • If you're pregnant or breastfeeding, don't use Finasto-1000.
 • If you're allergic to finasteride, it's not the right choice for you.
 • Before starting Finasto-1000, have a chat with your doctor, especially if you have liver or kidney issues.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say