தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

DHB TAB : The Oral Boldenone for Massive Lean gain, Power and Stamina

 • Rs. 3,300.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


DHB TAB - Amplify Your Muscle Building, enhance fat loss and Improve Performance.

About the Product:

Introducing the DHB TAB, also known as Dihydroboldenone. This oral steroid is equipped with powerful anabolic properties and is gentler on the androgenic side. Renowned for its ability to elevate red blood cell production leading to more power and stamina, its muscle-enhancing effects mirror that of deca.

Key Effects:

 • Suitable for lean gain and cutting cycles.
 • Favors fat reduction and supports lean, dry muscle development.
 • Rivals Masterone and Primobolan, but with triple potency.
 • Fast-acting formula, surpassing its injectable counterpart.
 • Does not aromatize, making it the ideal choice for those prone to gynaecomastia.
 • Brings about a sculpted, fibrous muscle appearance.

Dosage and Stacking Guidance: Optimal dosage of DHB tab Ranges Between 50-100mg ED.

You can also enhance its benefits by stacking it with other steroids, such as PROPIONE-T100, Anavar, or Stanazolol, among others, depending on your cycle type.

Safety Measures:

While DHB TAB comes packed with numerous benefits, it's crucial to incorporate cycle support to minimize potential side effects and ensure holistic wellness. From 3rd degree CYCLE SUPPORT for beginners to Letrozole for advanced users, our recommendations are geared towards safeguarding your endocrine system, liver, heart, and sexual health.

Post Cycle Therapy (PCT): No PCT is required if used standalone. If used in Stack run PCT according to other stronger Steroids.

Side Effects & Precautions: Potential side effects include oily skin, acne, increased facial/body hair growth, and potential virilization. Estrogenic side effects like gynecomastia and fluid retention may also be experienced. Should you encounter severe side effects, halt the cycle immediately and consult an expert.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


DHB TAB - Amplify Your Muscle Building, enhance fat loss and Improve Performance.

About the Product:

Introducing the DHB TAB, also known as Dihydroboldenone. This oral steroid is equipped with powerful anabolic properties and is gentler on the androgenic side. Renowned for its ability to elevate red blood cell production leading to more power and stamina, its muscle-enhancing effects mirror that of deca.

Key Effects:

 • Suitable for lean gain and cutting cycles.
 • Favors fat reduction and supports lean, dry muscle development.
 • Rivals Masterone and Primobolan, but with triple potency.
 • Fast-acting formula, surpassing its injectable counterpart.
 • Does not aromatize, making it the ideal choice for those prone to gynaecomastia.
 • Brings about a sculpted, fibrous muscle appearance.

Dosage and Stacking Guidance: Optimal dosage of DHB tab Ranges Between 50-100mg ED.

You can also enhance its benefits by stacking it with other steroids, such as PROPIONE-T100, Anavar, or Stanazolol, among others, depending on your cycle type.

Safety Measures:

While DHB TAB comes packed with numerous benefits, it's crucial to incorporate cycle support to minimize potential side effects and ensure holistic wellness. From 3rd degree CYCLE SUPPORT for beginners to Letrozole for advanced users, our recommendations are geared towards safeguarding your endocrine system, liver, heart, and sexual health.

Post Cycle Therapy (PCT): No PCT is required if used standalone. If used in Stack run PCT according to other stronger Steroids.

Side Effects & Precautions: Potential side effects include oily skin, acne, increased facial/body hair growth, and potential virilization. Estrogenic side effects like gynecomastia and fluid retention may also be experienced. Should you encounter severe side effects, halt the cycle immediately and consult an expert.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say