தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

DECABOLIN: Safe and Effective alternative of Bolde and Deca for Powerful Bulking or Gaining

 • Rs. 4,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


DECABOLIN

Powerful Alternative of Nandrolone Decanoate and Boldenone, as it gets converted into these active hormones once it enters the Human Body.

APIs:
19-NORANDROST-4-ENE-3B-OL
17-ONE DECANOATE
3B-HYDROXY-1, 4-ANDROSTADIEN-17-ONE

Contents: 150mg x 60 Capsules

Usage: Inspired by Famous most common bulking steroids Boldenone and Deca, DECABOLIN is a powerful blend of two powerful gaining pro-hormones.

 • 19-NorAndrost-4-ene-3b-ol-17-one Decanoate, also known as NorAndro Decanoate, is a prohormone that converts into the hormone Nandrolone in the body. Effects similar to famous steroid Nandrolone Decanoate (Deca) commonly used during bulking cycles to promote muscle hypertrophy, enhance strength gains, and support overall performance.
 • 3b-Hydroxy-1,4-Androstadien-17-one, also known as Androsta-1,4-dien-3-one, is a prohormone that converts into the hormone Boldenone in the body. 3b-Hydroxy-1,4-Androstadien-17-one is typically used during bulking cycles to promote muscle growth and enhance strength gains.

Dosage

The recommended dosage of DECABOLIN can range from 2 to 4 capsules a day, taken orally. It's important to follow the dosage instructions provided by the specific product being used.

Side Effects, Overdosage & Contraindications

Like other prohormones, DECABOLIN may cause side effects such as acne, oily skin, hair loss, and potential hormonal disruptions. Monitoring for adverse effects is crucial, and discontinuation if needed. Please consult Ombrella Support for any further Assistance.

Precautions

Seeking guidance from a healthcare professional is advisable before incorporating DECABOLIN into your regimen, particularly if you have any underlying health conditions or are taking medications.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

DECABOLIN

Powerful Alternative of Nandrolone Decanoate and Boldenone, as it gets converted into these active hormones once it enters the Human Body.

APIs:
19-NORANDROST-4-ENE-3B-OL
17-ONE DECANOATE
3B-HYDROXY-1, 4-ANDROSTADIEN-17-ONE

Contents: 150mg x 60 Capsules

Usage: Inspired by Famous most common bulking steroids Boldenone and Deca, DECABOLIN is a powerful blend of two powerful gaining pro-hormones.

 • 19-NorAndrost-4-ene-3b-ol-17-one Decanoate, also known as NorAndro Decanoate, is a prohormone that converts into the hormone Nandrolone in the body. Effects similar to famous steroid Nandrolone Decanoate (Deca) commonly used during bulking cycles to promote muscle hypertrophy, enhance strength gains, and support overall performance.
 • 3b-Hydroxy-1,4-Androstadien-17-one, also known as Androsta-1,4-dien-3-one, is a prohormone that converts into the hormone Boldenone in the body. 3b-Hydroxy-1,4-Androstadien-17-one is typically used during bulking cycles to promote muscle growth and enhance strength gains.

Dosage

The recommended dosage of DECABOLIN can range from 2 to 4 capsules a day, taken orally. It's important to follow the dosage instructions provided by the specific product being used.

Side Effects, Overdosage & Contraindications

Like other prohormones, DECABOLIN may cause side effects such as acne, oily skin, hair loss, and potential hormonal disruptions. Monitoring for adverse effects is crucial, and discontinuation if needed. Please consult Ombrella Support for any further Assistance.

Precautions

Seeking guidance from a healthcare professional is advisable before incorporating DECABOLIN into your regimen, particularly if you have any underlying health conditions or are taking medications.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say