தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

Cabergline: Perfect Cycle Support to reduce Stress, Anxiety, dose tolerance and Gynecomastia .

 • Rs. 1,700.00
Tax included.

Free Shipping


Cabergline

Cabergline: Perfect Cycle Support to reduce Stress, Anxiety, dose tolerance and Gynecomastia. Improves Libido and Sexual Performance.

API: Cabergoline
Content: 250mcg x 30 Tablets

Description:
Cabergoline is a dopamine receptor agonist that is used to reduce prolactin levels. It is mainly used to treat hyperprolactinemia, but it is also relevant for anabolic steroid users. Steroids can boost prolactin, which can lead to side effects such as gynecomastia, libido changes, galactorrhea, infertility, and reduced bone density. Cabergoline can be used to counteract these side effects in bodybuilders who are exhibiting hyperprolactinemia symptoms.

Benefits:

 • Reduces prolactin levels.
 • Prevents prolactin-related side effects such as gynecomastia, libido changes, galactorrhea, infertility, and reduced bone density.

Dosage:

Dose 1 Tablet every other day
Duration 1-2 months


Side Effects, Overdosage & Contraindications

Common side effects of Cabergoline include nausea, constipation, dizziness, and fatigue. Serious side effects may include persistent cough, and chest pain. Seek medical attention for severe symptoms.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Precautions:

 • Do not take Cabergline if you are pregnant or breastfeeding.
 • Talk to your doctor before taking Cabergline if you have any underlying health conditions, such as liver disease or kidney disease.

 

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Cabergline

Cabergline: Perfect Cycle Support to reduce Stress, Anxiety, dose tolerance and Gynecomastia. Improves Libido and Sexual Performance.

API: Cabergoline
Content: 250mcg x 30 Tablets

Description:
Cabergoline is a dopamine receptor agonist that is used to reduce prolactin levels. It is mainly used to treat hyperprolactinemia, but it is also relevant for anabolic steroid users. Steroids can boost prolactin, which can lead to side effects such as gynecomastia, libido changes, galactorrhea, infertility, and reduced bone density. Cabergoline can be used to counteract these side effects in bodybuilders who are exhibiting hyperprolactinemia symptoms.

Benefits:

 • Reduces prolactin levels.
 • Prevents prolactin-related side effects such as gynecomastia, libido changes, galactorrhea, infertility, and reduced bone density.

Dosage:

Dose 1 Tablet every other day
Duration 1-2 months


Side Effects, Overdosage & Contraindications

Common side effects of Cabergoline include nausea, constipation, dizziness, and fatigue. Serious side effects may include persistent cough, and chest pain. Seek medical attention for severe symptoms.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Precautions:

 • Do not take Cabergline if you are pregnant or breastfeeding.
 • Talk to your doctor before taking Cabergline if you have any underlying health conditions, such as liver disease or kidney disease.

 

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say