தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

Bullhorn 370: Unleash Your Inner Vigor. Massive discount ₹̶2̶0̶0̶0̶ Now at ₹999.

 • Rs. 999.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


Composition: Each tablet contains a potent blend of the following APIs:

 • Tadalafil (20mg)
 • Sildenafil (50mg)
 • Arginine HCL (300mg)
 • American Ginseng Extract (50mg)
 • Korean Ginseng Extract (50mg)
 • Ginkgo Biloba Extract (50mg)

Package Contents: 520mg x 15 Tablets

Product Description

Discover the breakthrough formulation that's here to revolutionize your intimate moments. Bullhorn 370, a perfect amalgamation of some of the most powerful compounds known to mankind, is crafted to enhance vigor and stamina in bed.

Elevate your performance and experience heightened pleasure like never before.

The power of Bullhorn 370 lies in its exclusive blend of active pharmaceutical ingredients (APIs) - a potent mixture combining the effectiveness of Tadalafil (cialis) and Sildenafil (Viagra) with the natural vigor-enhancing properties of Ginseng extracts and Ginkgo Biloba. This unique formula aims to offer you an unparalleled experience, with a promise of passion and pleasure redefined.


Why Try Bullhorn 370?

 • Revolutionary Formulation: Experience a potent blend of pharmaceutical and natural compounds designed to heighten vigor and stamina.
 • First-Hand Experience: Get a firsthand experience of its remarkable benefits before making a full purchase.
 • Value for Money: A premium product designed to deliver heightened experiences at great value.

  Is it safe to combine Sildenafil and Tadalafil ?

  A clinical trial run by Pain Research and Nuffield Department of Anaesthetics, University of Oxford and Oxford Radcliffe Hospital it has been suggested that combination of sildenafil and Tadalafil treatment for ED has proven to be 30% better results then only sildenafil or Tadalafil.

  Link for the Clinical Trial is given Below for your reference.

  https://3rd-degree.com/files/pdf/UXQHTnutQm1696669221.pdf

   

  BULLHORN 370 for non-surgical penile enhancement:

  Discover the groundbreaking advances in non-surgical penile enhancement with Bullhorn 370 tablets. Clinical trial conducted by Altinbas University published Turkish Urology journal  delves into the significant potential of this innovative oral treatment, promising a remarkable 8-10% increase in size, marked improvements in sexual function, and boosted self-esteem. Bullhorn 370 emerges as a game-changer for men seeking safe and effective enhancement solutions.

  link for the clinical trial Below: 

  https://3rd-degree.com/files/pdf/DNIolgDWXE1706849711.pdf

   

   

   


  Get ready to rediscover passion and intimacy, with Bullhorn 370, your secret to a fulfilling and vibrant love life.


  Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

  For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

  Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

  Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

  Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

  ________________________________________

  महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

  और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


  आर्डर और डिलीवरी

  +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

  डोसेज और साइकल सजेशन :

  +91 98 71 517328 इंग्लिश .
  +91 99 71 989387 हिंदी.

  वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

  ________________________________

  முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

  மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

  ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

  +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

  டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

  +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

  வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

  See what our Customers have to say 

  Customer Reviews

  Based on 13 reviews Write a review

  We Also Recommend


  Customer Reviews

  Based on 13 reviews Write a review

  Composition: Each tablet contains a potent blend of the following APIs:

  • Tadalafil (20mg)
  • Sildenafil (50mg)
  • Arginine HCL (300mg)
  • American Ginseng Extract (50mg)
  • Korean Ginseng Extract (50mg)
  • Ginkgo Biloba Extract (50mg)

  Package Contents: 520mg x 15 Tablets

  Product Description

  Discover the breakthrough formulation that's here to revolutionize your intimate moments. Bullhorn 370, a perfect amalgamation of some of the most powerful compounds known to mankind, is crafted to enhance vigor and stamina in bed.

  Elevate your performance and experience heightened pleasure like never before.

  The power of Bullhorn 370 lies in its exclusive blend of active pharmaceutical ingredients (APIs) - a potent mixture combining the effectiveness of Tadalafil (cialis) and Sildenafil (Viagra) with the natural vigor-enhancing properties of Ginseng extracts and Ginkgo Biloba. This unique formula aims to offer you an unparalleled experience, with a promise of passion and pleasure redefined.


  Why Try Bullhorn 370?

  • Revolutionary Formulation: Experience a potent blend of pharmaceutical and natural compounds designed to heighten vigor and stamina.
  • First-Hand Experience: Get a firsthand experience of its remarkable benefits before making a full purchase.
  • Value for Money: A premium product designed to deliver heightened experiences at great value.

   Is it safe to combine Sildenafil and Tadalafil ?

   A clinical trial run by Pain Research and Nuffield Department of Anaesthetics, University of Oxford and Oxford Radcliffe Hospital it has been suggested that combination of sildenafil and Tadalafil treatment for ED has proven to be 30% better results then only sildenafil or Tadalafil.

   Link for the Clinical Trial is given Below for your reference.

   https://3rd-degree.com/files/pdf/UXQHTnutQm1696669221.pdf

    

   BULLHORN 370 for non-surgical penile enhancement:

   Discover the groundbreaking advances in non-surgical penile enhancement with Bullhorn 370 tablets. Clinical trial conducted by Altinbas University published Turkish Urology journal  delves into the significant potential of this innovative oral treatment, promising a remarkable 8-10% increase in size, marked improvements in sexual function, and boosted self-esteem. Bullhorn 370 emerges as a game-changer for men seeking safe and effective enhancement solutions.

   link for the clinical trial Below: 

   https://3rd-degree.com/files/pdf/DNIolgDWXE1706849711.pdf

    

    

    


   Get ready to rediscover passion and intimacy, with Bullhorn 370, your secret to a fulfilling and vibrant love life.


   Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

   For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

   Order and Delivery 

   • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

   Dosage and Cycle Suggestion

   • +91 98 71 517328 in English.
   • +91 99 71 989387 in Hindi.

   Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

   ________________________________________

   महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

   और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


   आर्डर और डिलीवरी

   +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

   डोसेज और साइकल सजेशन :

   +91 98 71 517328 इंग्लिश .
   +91 99 71 989387 हिंदी.

   वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

   ________________________________

   முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

   மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

   ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

   +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

   டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

   +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

   வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

   See what our Customers have to say