தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

3rd Degree ARIMIX-1000 : ANASTROZOLE or Arimidex Powerful anti Estrogen for PCT and Cycle Support.

 • Rs. 1,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


ARIMIX-1000

API: ANASTROZOLE
Contents: 30 Capsules/ 1mg

Description:
Arimix-1000, Arimidex or anastrozole, is a powerful aromatase inhibitor that is used to control estrogen levels and treat breast cancer in women. It is also an effective PCT drug for bodybuilders.

Arimix-1000 works by blocking the conversion of testosterone to estrogen. This can help to prevent estrogen-related side effects such as gynecomastia (breast enlargement), water retention, and fat gain. Arimix-1000 can also help to speed up PCT and restore natural testosterone levels to normal.

Benefits:

 • Controls estrogen levels
 • Prevents estrogen-related side effects such as gynecomastia, water retention, and fat gain.
 • Speeds up PCT and restores natural testosterone levels to normal.

Dosage:
The general range of Arimidex doses is 0.5-1 mg daily. An individual should adjust their dose depending on how they feel the body is responding.

Side Effects, Overdosage, Contraindications:

Arimix-1000 can cause a range of side effects, including hot flashes, headache, trouble sleeping, dizziness, stomach upset, nausea/vomiting, constipation, diarrhea, loss of appetite, weight gain, tiredness/weakness, increased coughing, sore throat, or bone demineralization. It can also cause liver damage, especially when used over long periods of time without proper monitoring.


STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Precautions:

 • Do not take Arimix-1000 if you are pregnant or breastfeeding.
 • Do not take Arimix-1000 if you are allergic to anastrozole.
 • Talk to your doctor before taking Arimix-1000 if you have any underlying health conditions, such as liver disease or kidney disease.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


ARIMIX-1000

API: ANASTROZOLE
Contents: 30 Capsules/ 1mg

Description:
Arimix-1000, Arimidex or anastrozole, is a powerful aromatase inhibitor that is used to control estrogen levels and treat breast cancer in women. It is also an effective PCT drug for bodybuilders.

Arimix-1000 works by blocking the conversion of testosterone to estrogen. This can help to prevent estrogen-related side effects such as gynecomastia (breast enlargement), water retention, and fat gain. Arimix-1000 can also help to speed up PCT and restore natural testosterone levels to normal.

Benefits:

 • Controls estrogen levels
 • Prevents estrogen-related side effects such as gynecomastia, water retention, and fat gain.
 • Speeds up PCT and restores natural testosterone levels to normal.

Dosage:
The general range of Arimidex doses is 0.5-1 mg daily. An individual should adjust their dose depending on how they feel the body is responding.

Side Effects, Overdosage, Contraindications:

Arimix-1000 can cause a range of side effects, including hot flashes, headache, trouble sleeping, dizziness, stomach upset, nausea/vomiting, constipation, diarrhea, loss of appetite, weight gain, tiredness/weakness, increased coughing, sore throat, or bone demineralization. It can also cause liver damage, especially when used over long periods of time without proper monitoring.


STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Precautions:

 • Do not take Arimix-1000 if you are pregnant or breastfeeding.
 • Do not take Arimix-1000 if you are allergic to anastrozole.
 • Talk to your doctor before taking Arimix-1000 if you have any underlying health conditions, such as liver disease or kidney disease.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say