தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

3rd-Degree's MOTHERLOAD: 140mg Every Tab, Powerful Oral Bulk Mix for Size & Mass.

 • Rs. 6,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


MOTHERLOAD

Powerful Oral Bulk mix which combines 140mg of most powerful bulking oral steroids and effective Cycle support. Means better results, less Side effects with convenience of All in one Tablet. 

Contents: 140mg x 60 Tablets

APIs:

 • Turinabol 20mg (Power of 2 Tabs): Powerful Steroids for Muscle gain with Quick Enhancement in Power and strength. 
 • Methandienone 50mg (Power of 5 tabs of Dianabol) : Classical Most Efficient gaining steroids for Quick Bulk and immense Strength Gain. 
 • Oxymetholone 50mg (1 tablet of Androlic): Known to enhance Inhuman Power and Pump, Increases Muscle Synthesis and Nitrogen retention to a level not known before.
 • Clomiphene Citrate 20mg (1 tablet of Clomid) : Powerful Anti-estrogen and SERM which is suppresses estrogen and DHT conversion resulting into lesser side effects and enhanced results.

Usage:

Motherload is a complete bulk matrix, able to stimulate powerful muscle and strength gain. Added clomiphene citrate helps in muscle building and strength gain without worrying about natural testosterone suppression. It can be stacked with other bulking and strength gain cycles. Most suitable for muscle size, volume gain, strength gain, etc. 

 

Dosage

Dose 2 Tablets ED on Empty Stomach 
(Preferable Before workout)
Duration 2-3 months


Stacking:

  Although complete in itself MOTHERLOAD can be stacked with other injectable steroids for enhanced synergistic effects. Combining with peptides is recommended as peptides like OTOTROPIN or GROSIX DS not only enhance results, they also help mitigate side effects like Insomnia, Increased Cortisol Levels, hair Fall etc.


Cycle Support:

 • Liver Protection: A Liver Support like LIVODROME is Essential due to the potent nature of MOTHERLOAD.
 • Multi-Vitamin and Mineral Support: As the uptake and metabolism of nutrients sky rockets, The need of Micro Nutrients increase. In absence of sufficient Vitamins and Minerals, these powerful supplements may cause increased side effects and reduced results. Two Tablets of Essattovite Men Everyday will be enough to enhance the results and minimise the side effects.
 • Hydration and Diet: Maintain high water intake and a balanced diet.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

MOTHERLOAD

Powerful Oral Bulk mix which combines 140mg of most powerful bulking oral steroids and effective Cycle support. Means better results, less Side effects with convenience of All in one Tablet. 

Contents: 140mg x 60 Tablets

APIs:

 • Turinabol 20mg (Power of 2 Tabs): Powerful Steroids for Muscle gain with Quick Enhancement in Power and strength. 
 • Methandienone 50mg (Power of 5 tabs of Dianabol) : Classical Most Efficient gaining steroids for Quick Bulk and immense Strength Gain. 
 • Oxymetholone 50mg (1 tablet of Androlic): Known to enhance Inhuman Power and Pump, Increases Muscle Synthesis and Nitrogen retention to a level not known before.
 • Clomiphene Citrate 20mg (1 tablet of Clomid) : Powerful Anti-estrogen and SERM which is suppresses estrogen and DHT conversion resulting into lesser side effects and enhanced results.

Usage:

Motherload is a complete bulk matrix, able to stimulate powerful muscle and strength gain. Added clomiphene citrate helps in muscle building and strength gain without worrying about natural testosterone suppression. It can be stacked with other bulking and strength gain cycles. Most suitable for muscle size, volume gain, strength gain, etc. 

 

Dosage

Dose 2 Tablets ED on Empty Stomach 
(Preferable Before workout)
Duration 2-3 months


Stacking:

  Although complete in itself MOTHERLOAD can be stacked with other injectable steroids for enhanced synergistic effects. Combining with peptides is recommended as peptides like OTOTROPIN or GROSIX DS not only enhance results, they also help mitigate side effects like Insomnia, Increased Cortisol Levels, hair Fall etc.


Cycle Support:

 • Liver Protection: A Liver Support like LIVODROME is Essential due to the potent nature of MOTHERLOAD.
 • Multi-Vitamin and Mineral Support: As the uptake and metabolism of nutrients sky rockets, The need of Micro Nutrients increase. In absence of sufficient Vitamins and Minerals, these powerful supplements may cause increased side effects and reduced results. Two Tablets of Essattovite Men Everyday will be enough to enhance the results and minimise the side effects.
 • Hydration and Diet: Maintain high water intake and a balanced diet.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say