தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

TRETINOIN-IS 20: Unveiling the Skin's Secret Weapon Against Stubborn Acne, blackheads and Scars

 • Rs. 1,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


 

TRETINOIN-IS 20

API: ISOTRETINOIN

Content: 20mg x 30 Capsules

Desription:

Isotretinoin is a powerful prescription medication used to treat severe acne that has not responded to other treatments. It works by reducing the amount of oil produced by the skin's sebaceous glands, which helps to reduce acne and prevent scarring.

Benefits:

 • Reduces Sebum Production:Elevated metabolism from intense exercise, supplements, or anabolic steroids increases skin oil production, leading to acne by clogging pores and promoting bacteria growth. TRETINOIN-IS reduces this oil, cutting down on bacteria and acne.

 • Regulates Keratinization and control whiteheads or blackheads :Anabolic steroids or supplements can expedite skin cell shedding, causing dead cells and oil to block hair follicles, forming blackheads and whiteheads, another major cause of acne. TRETINOIN-IS normalizes this shedding process, preventing cell buildup and reducing comedones helping achieve healthier and radiant skin.

 • Reduced inflammation : Anabolic steroids can cause inflammation in the skin, particularly in and around the pores. Inflammation contributes to the redness, swelling, and pain associated with acne lesions. Increased oil production and abnormal shedding can also promote the growth of acne-causing bacteria, such as Cutibacterium acnes, further contributing to inflammation and acne. Isotretinoin has anti-inflammatory properties, reducing the redness and swelling associated with acne lesions.

Dosage

 • Start with a low dose, typically 20mg daily, and adjust as needed based on individual response.

Side Effects, Overdosage & Contraindications

Isotretitonin can cause a number of side effects, including dry skin chapped lips, dry eyes, and dry nose. Some patients may also experience joint pain, headache, dizziness, or changes in vision. Isotretinoin can also cause birth defects, and should not be used by pregnant women or women who are planning to become pregnant. Patients taking Isotretinoin should avoid alcohol consumption and should not donate blood during treatment and for at least one month after stopping the medication.

In case of an overdose, seek medical attention immediately. Symptoms of overdose may include headache, vomiting, stomach pain, and facial flushing.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and references purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

 

TRETINOIN-IS 20

API: ISOTRETINOIN

Content: 20mg x 30 Capsules

Desription:

Isotretinoin is a powerful prescription medication used to treat severe acne that has not responded to other treatments. It works by reducing the amount of oil produced by the skin's sebaceous glands, which helps to reduce acne and prevent scarring.

Benefits:

 • Reduces Sebum Production:Elevated metabolism from intense exercise, supplements, or anabolic steroids increases skin oil production, leading to acne by clogging pores and promoting bacteria growth. TRETINOIN-IS reduces this oil, cutting down on bacteria and acne.

 • Regulates Keratinization and control whiteheads or blackheads :Anabolic steroids or supplements can expedite skin cell shedding, causing dead cells and oil to block hair follicles, forming blackheads and whiteheads, another major cause of acne. TRETINOIN-IS normalizes this shedding process, preventing cell buildup and reducing comedones helping achieve healthier and radiant skin.

 • Reduced inflammation : Anabolic steroids can cause inflammation in the skin, particularly in and around the pores. Inflammation contributes to the redness, swelling, and pain associated with acne lesions. Increased oil production and abnormal shedding can also promote the growth of acne-causing bacteria, such as Cutibacterium acnes, further contributing to inflammation and acne. Isotretinoin has anti-inflammatory properties, reducing the redness and swelling associated with acne lesions.

Dosage

 • Start with a low dose, typically 20mg daily, and adjust as needed based on individual response.

Side Effects, Overdosage & Contraindications

Isotretitonin can cause a number of side effects, including dry skin chapped lips, dry eyes, and dry nose. Some patients may also experience joint pain, headache, dizziness, or changes in vision. Isotretinoin can also cause birth defects, and should not be used by pregnant women or women who are planning to become pregnant. Patients taking Isotretinoin should avoid alcohol consumption and should not donate blood during treatment and for at least one month after stopping the medication.

In case of an overdose, seek medical attention immediately. Symptoms of overdose may include headache, vomiting, stomach pain, and facial flushing.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and references purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say