தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

ANAMUPORIS: Anabolicum (Lgd-4033) Potent SARM for lean Muscle, enhanced strength, speed and stamina.

 • Rs. 3,100.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


 • denik Anamuporis commonly known as LGD4033 or Anabolicum is an effective alternative to harmful steroids for performance-enhancing.
 • Anamuporis also is known as Ligandrol selectively activates androgen receptors in muscle and bones to stimulate their growth without causing any effect on other hormonal glands ie. prostate, testicles, etc.
 • Anamuporis or LGD 4033 extremely effective in increasing power, speed, and stamina with more muscle and less fat. Really effective in a Lean Gaining Cycle.
 • Stack it with Carddacudarine, Andacudarine for more prominent results.
 • Anamuporis dosage is 10 mg every day empty stomach either before the workout or early morning.
 • CAUTION: NOT SAFE FOR FEMALE ATHLETES. MAY CAUSE SUPPRESSION AT HIGHER DOSAGE.
 • May cause tremors and severe headache on a higher dosage, check your tolerance by administering at lower dosage first.
 • For Any question related to Anamuporis dosage, cycle, precaution or side effects contact our support team on whatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328  (English). We are available everyday 9 AM-5 PM.

CYCLE TYPE: LEAN GAINING FOR BEGINNERS MEN’S ONLY

Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Anamuporis

10 mg everyday empty stomach before workout

It can cause mild suppression.

Mupostarinne

10 mg twice a day (early morning empty stomach and second dosing before workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

 

CYCLE TYPE: LEAN GAINING FOR 2ND TIME USER MEN’S ONLY

Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Anamuporis

10 mg everyday empty stomach before lunch

It can cause mild suppression.

Mupostarine

10 mg twice a day (early morning empty stomach and second dosing before workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

Testomucoris

10 mg twice a day (Early morning empty stomach and second dosing before workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

PCT

RE-INSTATE: 2 Caps before bed on empty stomach for 4 weeks

 

 

CYCLE TYPE: CUTTING CONTEST PRE. MEN’S ONLY

Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Anamuporis

20 mg everyday empty stomach before lunch

It can cause mild suppression.

Andacudarine

10 mg thrice a day (early morning empty stomach and second dosing before lunch empty stomach and third before the workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

Yucomuporis

10 mg twice a day (early morning empty stomach and second dosing before workout Empty Stomach)

It can cause mild suppression.

PCT

RE-INSTATE: 2 Caps before bed on empty stomach for 4 weeks

Tamoxifen Citrate: 20 mg every day for 30 days   

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

How to Authenticity of Products

logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

See what our Customers have to say 

DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

NOTE:  
"Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review
 • denik Anamuporis commonly known as LGD4033 or Anabolicum is an effective alternative to harmful steroids for performance-enhancing.
 • Anamuporis also is known as Ligandrol selectively activates androgen receptors in muscle and bones to stimulate their growth without causing any effect on other hormonal glands ie. prostate, testicles, etc.
 • Anamuporis or LGD 4033 extremely effective in increasing power, speed, and stamina with more muscle and less fat. Really effective in a Lean Gaining Cycle.
 • Stack it with Carddacudarine, Andacudarine for more prominent results.
 • Anamuporis dosage is 10 mg every day empty stomach either before the workout or early morning.
 • CAUTION: NOT SAFE FOR FEMALE ATHLETES. MAY CAUSE SUPPRESSION AT HIGHER DOSAGE.
 • May cause tremors and severe headache on a higher dosage, check your tolerance by administering at lower dosage first.
 • For Any question related to Anamuporis dosage, cycle, precaution or side effects contact our support team on whatsApp at 9971989387 (हिंदी )/ 9871517328  (English). We are available everyday 9 AM-5 PM.

CYCLE TYPE: LEAN GAINING FOR BEGINNERS MEN’S ONLY

Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Anamuporis

10 mg everyday empty stomach before workout

It can cause mild suppression.

Mupostarinne

10 mg twice a day (early morning empty stomach and second dosing before workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

 

CYCLE TYPE: LEAN GAINING FOR 2ND TIME USER MEN’S ONLY

Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Anamuporis

10 mg everyday empty stomach before lunch

It can cause mild suppression.

Mupostarine

10 mg twice a day (early morning empty stomach and second dosing before workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

Testomucoris

10 mg twice a day (Early morning empty stomach and second dosing before workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

PCT

RE-INSTATE: 2 Caps before bed on empty stomach for 4 weeks

 

 

CYCLE TYPE: CUTTING CONTEST PRE. MEN’S ONLY

Cycle Duration: 8 - 12 weeks

PRODUCT

DOSAGE

PRECAUTIONS

Anamuporis

20 mg everyday empty stomach before lunch

It can cause mild suppression.

Andacudarine

10 mg thrice a day (early morning empty stomach and second dosing before lunch empty stomach and third before the workout empty stomach)

It can cause mild suppression.

Yucomuporis

10 mg twice a day (early morning empty stomach and second dosing before workout Empty Stomach)

It can cause mild suppression.

PCT

RE-INSTATE: 2 Caps before bed on empty stomach for 4 weeks

Tamoxifen Citrate: 20 mg every day for 30 days   

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

How to Authenticity of Products

logon to www.denikpharm.com to verify Denik SARMs.

See what our Customers have to say 

DISCLAIMER: This product is not approved by FDA to be used to treat or diagnose any Medical Condition. Actions and Effects Given Above are for Research and Testing Purposes Only.

Please Note That Use of this product or any Other Performance Enhancing Supplement is Prohibited in any Sport Governed by WADA or IOC. 

To see the complete list of WADA Prohibited Supplements,
visit https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf       

NOTE:  
"Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."