தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
TREN ACE (Trenbolone Acetate): Powerful Lean gains, amazing cutting and Perfect Physique. Made in USA

TREN ACE (Trenbolone Acetate): Powerful Lean gains, amazing cutting and Perfect Physique. Made in USA

  • Rs. 1,499.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


TREN ACE

API:Trenbolone Acetate(100mg/ml)


Trenbolone is considered an androgenic compound with strong and effective properties. A derivative of the anabolic steroid nandrolone, Trenbolone distinguishes itself in many beneficial ways. Primarily, it manages to keep the best aspects of nandrolone while dumping the less than optimal side effects associated with the drug. So, you will get the fantastic fat burning ability of nandrolone without getting the same estrogenic properties that can cause less than optimal side effects on your body. Because Trenbolone cannot be converted to estrogen (thanks to a double bond located on the c9-10 carbon,) it is considered significantly safer to use for getting the incredible gains of muscle mass you are looking for.

IMPORTANT INFORMATION

Do not use this medicine if you are pregnant or may become pregnant.

You should not receive testosterone if you have prostate cancer, male breast cancer, a serious heart condition, or severe liver or kidney disease.

Misuse of trenbolone acetate can cause dangerous or irreversible effects. trenbolone acetate injections should be given only by a healthcare professional.

HOW TO USE TRENBOLONE ACETATE

Trenbolone is fast acting and has a half life of 2-3 days so this is how long it takes to pass through your system.

Unfortunately this means that you need to inject yourself ever 2-3 days to keep your Tren levels stable.

TRENBOLONE ACETATE DOSING INFORMATION

Regardless of the type of cycle or intended purpose most will find 6 weeks of Trenbolone-Acetate use to be the minimal time frame with 8 weeks being far more optimal. You can use it for longer periods but 12 weeks will generally be all the Trenbolone anyone will ever want and should be reserved for more experienced users who understand how their body reacts. The strong majority of Trenbolone-Acetate users will generally find 50 mg every other day to be just about perfect, with 100 mg every other day being a good dosing for a more advanced athlete and user, especially one looking for more of a bodybuilding type physique. For higher end doses some will choose to go as high as 100 mg every single day but most will never need this amount and if they do such an amount is best served towards the end of a bodybuilding contest prep cycle and diet in order to bring in ultimate hardness.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


TREN ACE

API:Trenbolone Acetate(100mg/ml)


Trenbolone is considered an androgenic compound with strong and effective properties. A derivative of the anabolic steroid nandrolone, Trenbolone distinguishes itself in many beneficial ways. Primarily, it manages to keep the best aspects of nandrolone while dumping the less than optimal side effects associated with the drug. So, you will get the fantastic fat burning ability of nandrolone without getting the same estrogenic properties that can cause less than optimal side effects on your body. Because Trenbolone cannot be converted to estrogen (thanks to a double bond located on the c9-10 carbon,) it is considered significantly safer to use for getting the incredible gains of muscle mass you are looking for.

IMPORTANT INFORMATION

Do not use this medicine if you are pregnant or may become pregnant.

You should not receive testosterone if you have prostate cancer, male breast cancer, a serious heart condition, or severe liver or kidney disease.

Misuse of trenbolone acetate can cause dangerous or irreversible effects. trenbolone acetate injections should be given only by a healthcare professional.

HOW TO USE TRENBOLONE ACETATE

Trenbolone is fast acting and has a half life of 2-3 days so this is how long it takes to pass through your system.

Unfortunately this means that you need to inject yourself ever 2-3 days to keep your Tren levels stable.

TRENBOLONE ACETATE DOSING INFORMATION

Regardless of the type of cycle or intended purpose most will find 6 weeks of Trenbolone-Acetate use to be the minimal time frame with 8 weeks being far more optimal. You can use it for longer periods but 12 weeks will generally be all the Trenbolone anyone will ever want and should be reserved for more experienced users who understand how their body reacts. The strong majority of Trenbolone-Acetate users will generally find 50 mg every other day to be just about perfect, with 100 mg every other day being a good dosing for a more advanced athlete and user, especially one looking for more of a bodybuilding type physique. For higher end doses some will choose to go as high as 100 mg every single day but most will never need this amount and if they do such an amount is best served towards the end of a bodybuilding contest prep cycle and diet in order to bring in ultimate hardness.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say