தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Winstrol (Stanozolol) : 100mg/ml, 10 ml vial for Lean, hard and Dry Muscles. MADE in USA

Winstrol (Stanozolol) : 100mg/ml, 10 ml vial for Lean, hard and Dry Muscles. MADE in USA

 • Rs. 999.00
Tax included.

Free Shipping


WIN DEPOT

API: Stanozolol(100mg/ml)

WHAT IS WINSTROL 

Usage: Most commonly used DHT derivative WINSTROL is widely used in a cutting cycle combined with testosterone and tren is known to enhance strength and lean muscle mass without water. Stanozol can stimulate massive fat loss with dry and hard looking muscles without severe androgenic side effects.

IMPORTANT INFORMATION

In rare cases, serious and even fatal cases of liver problems have developed during treatment with stanozolol. Contact your doctor immediately if you experience abdominal pain, light colored stools, dark colored urine, unusual fatigue, nausea or vomiting, or yellowing of the skin or eyes. These may be early signs of liver problems.

HOW TO USE STANOZOLOL

Take stanozolol exactly as directed by your doctor. If you do not understand these instructions, ask your doctor, nurse, or pharmacist to explain them to you.

Take stanozolol with a full glass of water. Stanozolol can be taken with or without food.

It is important to take stanozolol regularly to get the most benefit.

Your doctor may want you to have blood tests or other medical evaluations during treatment with stanozolol to monitor progress and side effects.

Store stanozolol at room temperature away from moisture, heat, and direct light.

STANOZOLOL DOSING INFORMATION

Usual Adult Dose for Angioedema:

Prophylactic use to decrease freguency and severity of attacks of hereditary angioedema.

Initial dose:

10 mg orally 3 times a day.

STANOZOLOL SIDE EFFECTS

In rare cases, serious and even fatal cases of liver problems have developed during treatment with stanozolol. Contact your doctor immediately if you experience abdominal pain, light colored stools, dark colored urine, unusual fatigue, nausea or vomiting, or yellowing of the skin or eyes. These may be early signs of liver problems.

If you experience any of the following serious side effects, contact your doctor immediately or seek emergency medical attention:

 • an allergic reaction (difficulty breathing; closing of the throat; swelling of the lips, tongue, or face; or hives);
 • swelling of the arms or legs (especially ankles);
 • frequent or persistent erections, or breast tenderness or enlargement (male patients); or
 • voice changes (hoarseness, deepening), hair loss, facial hair growth, clitoral enlargement, or menstrual irregularities (female patients).

Other less serious side effects may also occur. Talk to your doctor if you experience

 • new or worsening acne;
 • difficulty sleeping;
 • headache; or
 • changes in sexual desire.

Side effects other than those listed here may also occur. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


WIN DEPOT

API: Stanozolol(100mg/ml)

WHAT IS WINSTROL 

Usage: Most commonly used DHT derivative WINSTROL is widely used in a cutting cycle combined with testosterone and tren is known to enhance strength and lean muscle mass without water. Stanozol can stimulate massive fat loss with dry and hard looking muscles without severe androgenic side effects.

IMPORTANT INFORMATION

In rare cases, serious and even fatal cases of liver problems have developed during treatment with stanozolol. Contact your doctor immediately if you experience abdominal pain, light colored stools, dark colored urine, unusual fatigue, nausea or vomiting, or yellowing of the skin or eyes. These may be early signs of liver problems.

HOW TO USE STANOZOLOL

Take stanozolol exactly as directed by your doctor. If you do not understand these instructions, ask your doctor, nurse, or pharmacist to explain them to you.

Take stanozolol with a full glass of water. Stanozolol can be taken with or without food.

It is important to take stanozolol regularly to get the most benefit.

Your doctor may want you to have blood tests or other medical evaluations during treatment with stanozolol to monitor progress and side effects.

Store stanozolol at room temperature away from moisture, heat, and direct light.

STANOZOLOL DOSING INFORMATION

Usual Adult Dose for Angioedema:

Prophylactic use to decrease freguency and severity of attacks of hereditary angioedema.

Initial dose:

10 mg orally 3 times a day.

STANOZOLOL SIDE EFFECTS

In rare cases, serious and even fatal cases of liver problems have developed during treatment with stanozolol. Contact your doctor immediately if you experience abdominal pain, light colored stools, dark colored urine, unusual fatigue, nausea or vomiting, or yellowing of the skin or eyes. These may be early signs of liver problems.

If you experience any of the following serious side effects, contact your doctor immediately or seek emergency medical attention:

 • an allergic reaction (difficulty breathing; closing of the throat; swelling of the lips, tongue, or face; or hives);
 • swelling of the arms or legs (especially ankles);
 • frequent or persistent erections, or breast tenderness or enlargement (male patients); or
 • voice changes (hoarseness, deepening), hair loss, facial hair growth, clitoral enlargement, or menstrual irregularities (female patients).

Other less serious side effects may also occur. Talk to your doctor if you experience

 • new or worsening acne;
 • difficulty sleeping;
 • headache; or
 • changes in sexual desire.

Side effects other than those listed here may also occur. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say