தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Oxymetholone: Androlic for Powerful Big Muscles and Immense Pump. Perfect For bulking & gaining.

Oxymetholone: Androlic for Powerful Big Muscles and Immense Pump. Perfect For bulking & gaining.

  • Rs. 1,299.00
Tax included.

Free Shipping


OXY DROL

API: Oxymetholone

Content: 50mg x 100 Tablets


Oxymetholone is an anabolic steroid, which is a man-made form of a hormone similar to testosterone. Oxymetholone is used to treat certain types of anemia (lack of red blood cells), including anemia caused by chemotherapy. Oxymetholone will not enhance athletic performance and should not be used for that purpose. Oxymetholone may also be used for purposes not listed in this medication guide.

IMPORTANT INFORMATION

You should not use oxymetholone if you have severe liver or kidney disease, prostate cancer, male breast cancer, or female breast cancer with high levels of calcium in the blood. Do not use oxymetholone if you are pregnant.

HOW TO USE OXYMETHOLONE

Follow all directions on your prescription label. Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results. Do not take oxymetholone in larger or smaller amounts or for longer than recommended. To be sure this medicine is helping your condition, you may need frequent blood tests. You may not notice any change in your symptoms, but your blood work will help your doctor determine how long to treat you with oxymetholone. Tell your doctor if you have any changes in weight. Oxymetholone doses are based on weight, and any changes may affect the dose. It may take 3 to 6 months before your symptoms improve. Keep using the medication as directed and tell your doctor if your symptoms do not improve. This medicine can cause unusual results with certain medical tests. Tell any doctor who treats you that you are using oxymetholone. Oxymetholone is only part of a treatment program that may also include blood transfusions and/or using other medicines. Follow your doctor’s instructions very closely. Once your condition is under control, you may be able to stop taking oxymetholone. Some people must continue taking a small amount of oxymetholone to keep their red blood cells from getting too low. You may need to take oxymetholone for the rest of your life. Follow your doctor’s instructions. Store at room temperature away from moisture, heat, and light. Do not share this medicine with another person. Keep track of the amount of medicine used from each new bottle. Oxymetholone is a drug of abuse and you should be aware if anyone is using your medicine improperly or without a prescription.

OXYMETHOLONE DOSING INFORMATION

Usual Adult Dose for Anemia: Anemias caused by deficient red cell production – 1 to 5 mg/kg/day orally. Usual effective dose is 1 to 2 mg/kg/day. Response is often not immediate. Give for a minimum trial of 3 to 6 months.

Usual Pediatric Dose for Anemia: anemias caused by deficient red cell production – 1 to 5 mg/kg/day orally. Usual effective dose is 1 to 2 mg/kg/day. Response is often not immediate. Give for a minimum trial of 3 to 6 months

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


OXY DROL

API: Oxymetholone

Content: 50mg x 100 Tablets


Oxymetholone is an anabolic steroid, which is a man-made form of a hormone similar to testosterone. Oxymetholone is used to treat certain types of anemia (lack of red blood cells), including anemia caused by chemotherapy. Oxymetholone will not enhance athletic performance and should not be used for that purpose. Oxymetholone may also be used for purposes not listed in this medication guide.

IMPORTANT INFORMATION

You should not use oxymetholone if you have severe liver or kidney disease, prostate cancer, male breast cancer, or female breast cancer with high levels of calcium in the blood. Do not use oxymetholone if you are pregnant.

HOW TO USE OXYMETHOLONE

Follow all directions on your prescription label. Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results. Do not take oxymetholone in larger or smaller amounts or for longer than recommended. To be sure this medicine is helping your condition, you may need frequent blood tests. You may not notice any change in your symptoms, but your blood work will help your doctor determine how long to treat you with oxymetholone. Tell your doctor if you have any changes in weight. Oxymetholone doses are based on weight, and any changes may affect the dose. It may take 3 to 6 months before your symptoms improve. Keep using the medication as directed and tell your doctor if your symptoms do not improve. This medicine can cause unusual results with certain medical tests. Tell any doctor who treats you that you are using oxymetholone. Oxymetholone is only part of a treatment program that may also include blood transfusions and/or using other medicines. Follow your doctor’s instructions very closely. Once your condition is under control, you may be able to stop taking oxymetholone. Some people must continue taking a small amount of oxymetholone to keep their red blood cells from getting too low. You may need to take oxymetholone for the rest of your life. Follow your doctor’s instructions. Store at room temperature away from moisture, heat, and light. Do not share this medicine with another person. Keep track of the amount of medicine used from each new bottle. Oxymetholone is a drug of abuse and you should be aware if anyone is using your medicine improperly or without a prescription.

OXYMETHOLONE DOSING INFORMATION

Usual Adult Dose for Anemia: Anemias caused by deficient red cell production – 1 to 5 mg/kg/day orally. Usual effective dose is 1 to 2 mg/kg/day. Response is often not immediate. Give for a minimum trial of 3 to 6 months.

Usual Pediatric Dose for Anemia: anemias caused by deficient red cell production – 1 to 5 mg/kg/day orally. Usual effective dose is 1 to 2 mg/kg/day. Response is often not immediate. Give for a minimum trial of 3 to 6 months

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say