தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
ANAVAR (Oxandrolone) : powerful lean gaining and cutting for Shredded physique. MADE in USA

ANAVAR (Oxandrolone) : powerful lean gaining and cutting for Shredded physique. MADE in USA

  • Rs. 999.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


OXAN BAR

API: Oxandrolone

ContentS: 10mg x 50 Capsules


WHAT IS OXANDROLONE

Oxandrolone is a man-made steroid, similar to the naturally occurring steroid testosterone. Oxandrolone is an “anabolic” steroid that promotes the growth of muscle tissue. Oxandrolone is used to help you regain weight lost after surgery, severe trauma, or chronic infections. Oxandrolone is also used in people who cannot gain or maintain a healthy weight for unknown medical reasons. Oxandrolone is also used to decrease muscle loss caused by using steroid medicines, and to reduce bone pain in people with osteoporosis.

Oxandrolone may also be used for purposes not listed in this medication guide.

IMPORTANT INFORMATION

You should not use oxandrolone if you have prostate cancer, advanced kidney disease, high levels of calcium in your blood, breast cancer, or if you are pregnant.

Some people using anabolic steroid medicine have developed life-threatening side effects on the liver, spleen, and blood vessels. These conditions can occur without warning or symptoms and can lead to liver failure, internal bleeding, cancer, stroke, heart attack, or death. Talk with your doctor about the risks and benefits of using oxandrolone.

HOW TO USE OXANDROLONE

Oxandrolone is usually given for only a few weeks. Follow all directions on your prescription label. Do not take oxandrolone in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Oxandrolone will not enhance athletic performance and should not be used for that purpose. Oxandrolone may be habit-forming. Never share oxandrolone with another person, especially someone with a history of drug abuse or addiction. Keep the medication in a place where others cannot get to it. If a child is taking this medicine, tell your doctor if the child has any changes in weight. Oxandrolone doses are based on weight in children. While using oxandrolone, you will need frequent blood tests. Your kidney function may also need to be checked with urine tests. Oxandrolone can cause bone overgrowth in children, especially young children. Bone development may need to be checked with x-rays every 6 months during treatment. Store at room temperature away from moisture and heat.

OXANDROLONE DOSING INFORMATION

Usual Adult Dose for Weight Loss: 2.5 mg to 20 mg orally in 2 to 4 divided doses. Duration of therapy: 2 to 4 weeks, may be repeated intermittently as indicated.

Usual Geriatric Dose for Weight Loss: 5 mg orally twice a day.

Usual Pediatric Dose for Weight Loss: Less than or equal to 0.1 mg per kg body weight, may be repeated intermittently as indicated.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


OXAN BAR

API: Oxandrolone

ContentS: 10mg x 50 Capsules


WHAT IS OXANDROLONE

Oxandrolone is a man-made steroid, similar to the naturally occurring steroid testosterone. Oxandrolone is an “anabolic” steroid that promotes the growth of muscle tissue. Oxandrolone is used to help you regain weight lost after surgery, severe trauma, or chronic infections. Oxandrolone is also used in people who cannot gain or maintain a healthy weight for unknown medical reasons. Oxandrolone is also used to decrease muscle loss caused by using steroid medicines, and to reduce bone pain in people with osteoporosis.

Oxandrolone may also be used for purposes not listed in this medication guide.

IMPORTANT INFORMATION

You should not use oxandrolone if you have prostate cancer, advanced kidney disease, high levels of calcium in your blood, breast cancer, or if you are pregnant.

Some people using anabolic steroid medicine have developed life-threatening side effects on the liver, spleen, and blood vessels. These conditions can occur without warning or symptoms and can lead to liver failure, internal bleeding, cancer, stroke, heart attack, or death. Talk with your doctor about the risks and benefits of using oxandrolone.

HOW TO USE OXANDROLONE

Oxandrolone is usually given for only a few weeks. Follow all directions on your prescription label. Do not take oxandrolone in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Oxandrolone will not enhance athletic performance and should not be used for that purpose. Oxandrolone may be habit-forming. Never share oxandrolone with another person, especially someone with a history of drug abuse or addiction. Keep the medication in a place where others cannot get to it. If a child is taking this medicine, tell your doctor if the child has any changes in weight. Oxandrolone doses are based on weight in children. While using oxandrolone, you will need frequent blood tests. Your kidney function may also need to be checked with urine tests. Oxandrolone can cause bone overgrowth in children, especially young children. Bone development may need to be checked with x-rays every 6 months during treatment. Store at room temperature away from moisture and heat.

OXANDROLONE DOSING INFORMATION

Usual Adult Dose for Weight Loss: 2.5 mg to 20 mg orally in 2 to 4 divided doses. Duration of therapy: 2 to 4 weeks, may be repeated intermittently as indicated.

Usual Geriatric Dose for Weight Loss: 5 mg orally twice a day.

Usual Pediatric Dose for Weight Loss: Less than or equal to 0.1 mg per kg body weight, may be repeated intermittently as indicated.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say