தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
MastProp: Masteron (Drostanolone Propionate) for Enhanced lean gaining and Cutting

MastProp: Masteron (Drostanolone Propionate) for Enhanced lean gaining and Cutting

 • Rs. 1,499.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


WHAT IS DROSTANOLONE PROPIONATE

Masteron is a modified form of Dihydrotestosterone, with a methyl group at the 2nd carbon (carbon alpha) atom. This modification is responsible for the anabolic strength increase. This methyl group makes it harder for the enzyme 3-hydroxysteroid dehydrogenase to metabolize Masteron. This enzyme is abundantly present in muscle tissue, and is responsible for degrading any DHT into two inactive metabolites: 3-Alpha Androstanediol and 3-Beta Androstanediol.

Drostanolone is injected into the body as an ester (bonded to either Propionate or Enanthate). Enzymes cleave off the ester from the Masteron molecule – which takes varying amount of time depending on which ester was used. This process causes the gradual release rate and extended half-life of the steroid. Drostanolone Propionate has a half-life of 2.5 days, while Drostanolone Enanthate has a half-life of 10 days.

IMPORTANT INFORMATION

On a functional basis, Masteron is well-known for being one of the only anabolic steroids with strong anti-estrogenic properties. Not only does this steroid carry no estrogenic activity, but it can actually act as an anti-estrogen in the body. This is why it has been effective in the treatment of breast cancer.

HOW TO USE METHANDIENONE

Due to the effects of Masteron on estrogen related side effects, Masteron is a very useful tool (especially in competitive bodybuilding) when cutting. As higher levels of estrogen result in water retention, Masteron inhibits water retention, and many users claim that their muscles feel very full and tight on Masteron, with it giving them amazing ‘muscle pumps’ in the gym.

Despite these effects of Masteron, it is a rather weak AS in itself. One would hardly benefit at all from use of Masteron on its own, and furthermore use of Masteron alone may result in loss of libido due to shutdown of the body’s natural testosterone production. For these reasons, it is always recommended to stack Masteron with other steroids.

It is said by many that using Masteron is a waste when the user has a body fat percentage higher than 10-12%.. Masteron would however not be recommended for beginner use as it is not needed at this starting out level.

DROSTANOLONE PROPIONATE DOSING INFORMATION

Masteron can be pretty much incorporated into any cycle containing testosterone. The dosages that should be used with Masteron are:

 • 350-500mg per week (propionate version, injected every other day)
 • 400-600mg per week (enanthate version, injected twice per week)

An example of an excellent cutting cycle for an advanced user would be: (6-10 weeks)

 • 150mg Testosterone propionate every other day
 • 50mg Trenbolone acetate every day (or 100mg every other day)
 • 150mg Masteron (propionate) every other day
 • 50mg Winstrol every day, last 4 weeks of cycle only

Of course with such an intermediate/advanced cycle, the user could also incorporate other medicines such as Clenbuterol, Ephedrine, T3, growth hormone, IGF, etc.

A more novice cutting cycle may consist of: (6-8 weeks)

 • 100mg Testosterone propionate every other day
 • 100mg Masteron (propionate) every other day

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


WHAT IS DROSTANOLONE PROPIONATE

Masteron is a modified form of Dihydrotestosterone, with a methyl group at the 2nd carbon (carbon alpha) atom. This modification is responsible for the anabolic strength increase. This methyl group makes it harder for the enzyme 3-hydroxysteroid dehydrogenase to metabolize Masteron. This enzyme is abundantly present in muscle tissue, and is responsible for degrading any DHT into two inactive metabolites: 3-Alpha Androstanediol and 3-Beta Androstanediol.

Drostanolone is injected into the body as an ester (bonded to either Propionate or Enanthate). Enzymes cleave off the ester from the Masteron molecule – which takes varying amount of time depending on which ester was used. This process causes the gradual release rate and extended half-life of the steroid. Drostanolone Propionate has a half-life of 2.5 days, while Drostanolone Enanthate has a half-life of 10 days.

IMPORTANT INFORMATION

On a functional basis, Masteron is well-known for being one of the only anabolic steroids with strong anti-estrogenic properties. Not only does this steroid carry no estrogenic activity, but it can actually act as an anti-estrogen in the body. This is why it has been effective in the treatment of breast cancer.

HOW TO USE METHANDIENONE

Due to the effects of Masteron on estrogen related side effects, Masteron is a very useful tool (especially in competitive bodybuilding) when cutting. As higher levels of estrogen result in water retention, Masteron inhibits water retention, and many users claim that their muscles feel very full and tight on Masteron, with it giving them amazing ‘muscle pumps’ in the gym.

Despite these effects of Masteron, it is a rather weak AS in itself. One would hardly benefit at all from use of Masteron on its own, and furthermore use of Masteron alone may result in loss of libido due to shutdown of the body’s natural testosterone production. For these reasons, it is always recommended to stack Masteron with other steroids.

It is said by many that using Masteron is a waste when the user has a body fat percentage higher than 10-12%.. Masteron would however not be recommended for beginner use as it is not needed at this starting out level.

DROSTANOLONE PROPIONATE DOSING INFORMATION

Masteron can be pretty much incorporated into any cycle containing testosterone. The dosages that should be used with Masteron are:

 • 350-500mg per week (propionate version, injected every other day)
 • 400-600mg per week (enanthate version, injected twice per week)

An example of an excellent cutting cycle for an advanced user would be: (6-10 weeks)

 • 150mg Testosterone propionate every other day
 • 50mg Trenbolone acetate every day (or 100mg every other day)
 • 150mg Masteron (propionate) every other day
 • 50mg Winstrol every day, last 4 weeks of cycle only

Of course with such an intermediate/advanced cycle, the user could also incorporate other medicines such as Clenbuterol, Ephedrine, T3, growth hormone, IGF, etc.

A more novice cutting cycle may consist of: (6-8 weeks)

 • 100mg Testosterone propionate every other day
 • 100mg Masteron (propionate) every other day

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say