தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

Complete Beginner Anabolic Oral Cycle Bundle 8 weeks

 • Rs. 7,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


3X Dainabol  1X ESSATTOVITE 1X TAMOXIF 
1X PCT-MATRIX
 1. Description: Provide a brief overview of the bundle, emphasizing its suitability for beginners. Mention the purpose of each component:

  • Dianabol for muscle gain.
  • TAMOXIF 20 for cycle support.
  • Protein intake guidelines.
  • Essential vitamins and minerals.
 2. Usage Instructions: Clearly outline the dosages and timing for each component. For example:

  • Dianabol: 30mg twice a day.
  • TAMOXIF 20: 10mg daily.
  • Protein: Based on body weight.
  • Vitamins and Minerals: 2 capsules daily.
 3. PCT (Post Cycle Therapy): Explain the importance of PCT and how to use the PCT matrix.

 4. Product Images: High-quality images of each product in the bundle.

 5. Pricing and Package Contents: Detail what is included in the price.

 6. Warnings and Disclaimers: Include necessary medical disclaimers and advise consulting with a healthcare professional.

 7. Customer Reviews and Testimonials: If available, add customer feedback.

 8. FAQ Section: Answer common questions about the cycle, usage, and expectations.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


3X Dainabol  1X ESSATTOVITE 1X TAMOXIF 
1X PCT-MATRIX
 1. Description: Provide a brief overview of the bundle, emphasizing its suitability for beginners. Mention the purpose of each component:

  • Dianabol for muscle gain.
  • TAMOXIF 20 for cycle support.
  • Protein intake guidelines.
  • Essential vitamins and minerals.
 2. Usage Instructions: Clearly outline the dosages and timing for each component. For example:

  • Dianabol: 30mg twice a day.
  • TAMOXIF 20: 10mg daily.
  • Protein: Based on body weight.
  • Vitamins and Minerals: 2 capsules daily.
 3. PCT (Post Cycle Therapy): Explain the importance of PCT and how to use the PCT matrix.

 4. Product Images: High-quality images of each product in the bundle.

 5. Pricing and Package Contents: Detail what is included in the price.

 6. Warnings and Disclaimers: Include necessary medical disclaimers and advise consulting with a healthcare professional.

 7. Customer Reviews and Testimonials: If available, add customer feedback.

 8. FAQ Section: Answer common questions about the cycle, usage, and expectations.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say